Публикация

Биопсия на простата под трансректален ехографски контрол

Биопсията на простата в Хил клиник извършваме по най-високи международни стандарти и под ехографски трансректален контрол, т. нар. "златен" световен стандарт.


В зависимост от състоянието на пациента и по преценка на уролога тя може да бъде тазова /през перинеума/ или трансректална под ехографски контрол. Ехографът позволява безопасно насочване на биопсичната игла с точност до милиметри. При промяна в структурата на жлезата, повишен PSA туморен маркер, ехографска находка или комбинация от всички изброени води до необходимост от простатна биопсия.

В Хил клиник използваме специален автоматичен пистолет и игла с различни размери, което позволява комфорт на пациента. Допълнително обезболяваме лигавицата на ректума. За повече информация: hillclinic.com

Коментари