Публикация

ПУСКАТ В ДИСТРИБУТОРСКАТА МРЕЖА БЛОКИРАНИ ПАРТИДИ Duodart capsules, hard 0,5 mg/0,4mg x 30

ГЛАКСО СМИТ КЛАЙН ЕООД ИНФОРМИРА НЗОК ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ Duodart capsules, hard 0,5 mg/0,4mg x 30


НЗОК е получила писмо от ГЛАКСО СМИТ КЛАЙН ЕООД, притежател на разрешение за употреба, за освобождаването за продажба на блокирани партиди Duodart capsules, hard 0,5 mg/0,4mg x 30 и пускането им в дистрибуционната мрежа. НЗОК е информирала договорните партньори - изпълнители на медицинска помощ и аптеките за сведение, при предписване и отпускане на лекарствените продукти. 

" }-->

Коментари