Публикация

РЕЗЮМЕ: ERCP - да интубираме ли?

Ненков М., Иванов С., Кънчева Л., КАИЛ - ВМА София


Във ВМА - София средно годишно се правят над 700 ERCP процедури. В голямата си част тези манипулации за лечебни - премахване на камъни от жлъчните пътища, преодоляване на стенози с имплантация на стентове, предотвратяване на лезии след хирургични интервенции. Малка част са диагностични - биопсии и контрастиране на екстра- и интрахепаталните жлъчни пътища. Всички интервенции се провеждат под тотална венозна анестезия (ТИВА) без интубация.

Дали не е по-добре пациентите да бъдат интубирани? Няма единно мнение или стандарт нито в България, нито на Запад.

С тази презентация, базирана на значителен опит, ще покажем, че е безопасно и сигурно за нашите пациенти да се осъществяват анестезии за ERCP, без интубиране на трахеята. С пълното съзнание, че тази тема е един твърде тесен сегмент от анестезиологичната работа, смятаме, че ще бъдем полезни на колегите, на които се налага да работят този тип ендоскопски процедури. Особено предвид забелязващата се тенденция за увеличаване броя на ендоскопските гастроентерологични манипулации с цел диагностика и лечение.

" }-->

Коментари