Публикация

РЕЗЮМЕ: Малнутриция при болни с IBD - проблеми и предизвикателства

Е. Одисеева, В. Димов, Е. Кържин, Л. Бакаливанов, Н. Петров - КАИЛ ВМА, ОСАИЛ МБАЛ НКБ - София


Малнутрицията е един от основните по тежест  и честота проблеми при болните в интензивните клиники. Малнутритивният синдром при пациентите с IBD е с честота от 25% до 80%, често е съчетан с тежък водно-електролитен дисбаланс и има комплексна етиология - анорексия, малдигестия и малабсорция, белтък-губещи ентеропатии, чревни фистули, а също така и вследствие на постоперативни хирургически и възпалителни усложнения.

Предмет на тази презентация е корекция на малнутритивния синдром, чрез оптимизиране на парентералното и ентералното хранене при болни с възпалителни заболявания на чревника (IBD).

Съществуват три възможности за клинично терапевтично хранене - тотално парентерално, ентерално и комбинирано лечебно хранене. Първи избор е ентералното хранене, което е част и от лечебната стратегия. Освен хранителната формула, като терапия се ползва и имунонутрицията. Във всички случаи, в които трябва да се осигури функционален покой на ГИТ, е показано тотално перентералното хранене. Изборът на стратегията за лечебно хранене във всеки даден момент от клиничния статус на болните се базира на основния критерий - функционира или не ГИТ на пациента.  

" }-->

Коментари