Публикация

В МБАЛ "Бургасмед" прилагаме най-съвременните методи за лечение на инсулт

Ограничаването на рисковите фактори може да ни предпази от мозъчно-съдова болест


Д-р Павлинка Хубанова, началник отделение по неврология в МБАЛ "Бургасмед"

- Д-р Хубанова, мозъчно - съдовата болест е социално-значим проблем в целия свят. Как се нарежда България в класацията?

За съжаление статистиката сочи, че България е на едно от първите места в света по заболеваемост, болестност и смъртност от мозъчни инсулти, като през последните 15г. има тенденция за прогресивно нарастване. Тревожно е, че нараства броят и на младите пациенти -10-20% са на възраст до 55 г.

Стряскащо е, че смъртността от мозъчен инсулт у нас е два пъти по - висока от средната за ЕС/или всеки четвърти инсулт в България води до смърт/.

- На какво отдавате тази така черна статистика?

Мисля, че причините са две: Първо българите, като че ли все още имат нагласа, че ако няма изявен здравен проблем, не е необходимо да посещават лекар или може би в натовареното ежедневие не остава време за това и го отлагат във времето/Именно поради тази причина не се осъществява адекватна първична профилактика и се регистрират едва късните последици на болестта, а именно реализиран инсулт, а е имало предвестници, че — нещо не е съвсем наред - главоболие, световъртеж, паметови нарушения. Втората причина е, че в световен мащаб вече се прилагат иновативни методи за лечение венозна или артериална тромболиза, интервенционално лечение - механична реканализация на запушена магистрална артерия и нейното стентиране, ендоваскуларно облитериране на аневризмите, които методи водят и до по - добро терапевтично повлияване. В нашата страна все още е незначителен процента на пациенти лекувани чрез тези-авангардни методи.

- До колко може да повлияем на рисковите фактори, предразполагащи към развитие на заболяването и ключови ли са те?

- Рисковите фактори са две основни групи: корегируеми - артериална хипертония, отклонения в липидния профил, захарен диабет, сърдечни аритмии - основно предсърдното мъждене, сънна апнея, тютюнопушене, алкохолна злоупотреба, психоемоционален стрес, намалена двигателна активност, нездравословно хранене. Некорегируемите фактори са раса, пол, възраст, наследствено предразположение. Ранното откриване на рисковите фактори, на които може да се повлияе и тяхното лечение и отстраняване е най - ефективният подход за намаляване на заболеваемостта и смъртността от мозъчно - съдова болест.

- Как протича един стандартен преглед, за да разберете, че се касае за ранни симптоми на мозъчно - съдова болест?

- Началната стъпка е щателно събраната анамнеза за продължили дълго време оплаквания - главоболие, нарушено равновесие, нестабилна походка или епизоди на внезапна едностранна слабост и/ или изтръпване в едната телесна половина, говорни или зрителни нарушения, известни на невролозите като транзиторни исхемични атаки, обикновено са предвестници на инсулт. Разработени са различни критерии и коефициенти за определяне на общия риск от вероятен съдов инцидент, които се базират на лесни за клинична оценка параметри - възраст, тютюнопушене, артериално налягане, серумни липидни нива, промени в ЕКГ. Следващ етап е снемането на прецизен неврологичен статус и при необходимост назначаване на допълнителни изследвания за уточняване на диагнозата - доплерова сонография и невроизобразяващи методи.

- Какви са съвременните тенденции в лечението на заболяването и какви методи прилагате в МБАЛ "Бургасмед"?

- Усилията на екипа, който ръководя в последните месеци са в посока започване на извършване на венозна тромболиза, защото приложението на рекомбинантен тъканен плазминоген активатор води до значимо подобрение на настъпилия двигателен дефицит. За да се провежда лечението е необходима добра колаборация с еки пите на Спешна помощ, защото медикамента се прилага в много кратък терапевтичен прозорец - до 4,5 часа от началото на исхемичния инсулт и пациента трябва много бързо да бъде транспортиран до лечебното заведение. МБАЛ "Бургасмед" е най - голямата частна болница за Южното Черноморие и разполага с най - съвременно поколение компютърен томограф и ядреномагнитен резонанс. В Неврологичното отделение се осъществява интензивно лечение и мониториране на виталните показатели на пациентите. Не по - малко важно е динамичното проследяване на нашите болни в подострия период - до един месец след дехоспитализацията и провеждането на вторична профилактика чрез някои нови и недотам нови медикаменти - статини, нови орални антикоагуланти, невропротектори. Насочваме пациентите за ранна рехабилитация с цел намаляване на функционалния дефицит, което е от съществено значение за социалните, професионални и семейни взаимоотношения.

Коментари