Публикация

УНИКАЛНА ЛАПАРОСКОПСКА ОПЕРАЦИЯ БЕ ИЗВЪРШЕНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БУРГАС В БОЛНИЦА "БУРГАСМЕД"

За първи път на територията на град Бургас и Бургаска област, беше извършена изключително сложна коремна операция в отделение по Ендоскопска хирургия на болница "Бургасмед".


Сложната операция е по повод туморен процес на дебелото черво - в частта му нар. ректум /право черво/. Като нашите хирурзи приложиха т.нар. ЛАПАРОСКОПСКА ПРЕДНА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМА.

До този момент в Бургас, такава операция не е извършвана, а тя се прилагаше в университетските клиники по коремна хирургия. От днес, е въведена и за нашата област, като се явява изключително щадящ за пациента метод на оперативно лечение, с което се избягва извършваната преди по отворен метод не по-малко от 6-7 часова коремна операция, протичала с тежък следоперативен период.

С новата методика, значително е скъсен самият оперативен, а също и следоперативен период, като пациентът е раздвижен на 8-ия час от края на операцията, на фона на добро обезболяване и адекватни следоперативни интензивни грижи, които осигуряваме в нашето отделение по анестезиология и интензивно лечение.

Екипът извършил сложната операция, която ще се прилага като рутинна на територията на нашата болница бе:

- Хирургичен екип: Д-р Нено Шопов, Д-р Веселин Велков, Д-р Николай Веселински, операционен асистент - Веляна Георгиева

- Анестезиологичен екип: Д-р Венцислав Славов и Ст.м.с. Атанаска Карчева

Болница "Бургасмед" изказва своята благодарност на екипите осъществили тази сложна операция, като с това поставя началото на развитието на сложните лапароскопски, с минимална кръвозагуба, ендоскопски операции за Бургаска област.

За справки /консултации с нашите специалисти - денонощно на регистратурата на болница "Бургасмед"

- стационарен - 056 999 980;

- мобилен - 0892 222 800;

- национален - 0700 89088

Коментари