Публикация

Ниската оценка – причина за стрес при 65% от учениците във Варна


Според изследване на РИОКОЗ-Варна, 51,5% от учениците са стресирани.
За 15 на сто от тях стресът е твърде голям (хиперстрес), а когато това състояние продължи по-дълго, може да се стигне и до психични разстройства, посочват специалистите от здравната инспекция.

 

В проучването са участвали 645 деца на възраст от 13 до 15 години. 

 

В потиснато настроение и намалена трудоспособност са 43,3% от момчетата и 28,5% от момичетата.

 

65 на сто от учениците са потиснати заради ниски оценки и неправилното оценяване, а 43% - от претоварването в училище. С два процента повече са тези, които се стресират от взаимоотношенията си със съучениците си, а близо една трета – от некоректно отношение на учителите. Според половината от анкетираните деца уроците са трудни и това ги изнервя. Контролните са причина за тревога при 45% от момчетата и при 65% от момичетата.

 

С желание на училище ходят една трета от момичетата и 52 на сто от младежите.

 

Изводите на специалистите от РИОКОЗ-Варна са, че дневният режим на децата трябва да стане по-рационален, като се включат развлекателни дейности, които наистина носят удоволствие.

 

 

Коментари