Публикация

НЯМА ДА ИМА ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЕЛЕКТРОННИТЕ СИ ОТЧЕТИ НАВРЕМЕ

НЯМА ДА ИМА ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЕЛЕКТРОННИТЕ СИ ОТЧЕТИ НАВРЕМЕ


Във връзка с обявеното бедствено положение в много общини на България, заради влошените метеорологични условия в страната, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) уведомява своите договорни партньори, че при невъзможност да подават ежедневно отчетите си към НЗОК поради липса на електрозахранване или други проблеми, породени от снежната стихия, няма да има последствия за лечебното заведение от страна на институцията. Отчетите могат да бъдат подадени след възстановяването на нормалното електрозахранване по места.

Лечебните заведения следва да уведомят съответната РЗОК за възникнали проблеми във връзка с бедствието.

Коментари