Публикация

Свободни позиции за лекари специализанти

Към 01.01.2016г. “МБАЛ-Асеновград” ЕООД разполага със следните свободни работни места за лекари специализанти:


1. Лекар- специализант по анестезиология и интензивно лечение-1 бр.

2. Лекар- специализант по хирургия -1 бр.

3. Лекар- специализант по акушерство и гинекология-2 бр.

4. Лекар- специализант по педиатрия -2 бр.

5. Лекар- специализант по нервни болести-1 бр.

6. Лекар-специализант по вътрешни болести -2 бр.

7. Лекар-специализант по образна диагностика- 1 бр.

" }-->

Коментари