Публикация

„Хепатит С – тихата епидемия”


„Хепатит С – тихата епидемия” е името на международен семинар, който ще се проведе на 14 октомври във Варшава. Във форума ще участват представители на десет държави от района на Централна и Източна Европа.

 

По време на форума ще бъде представено международно изследване за разпространението, превенцията и лечението на заболяването в района на Централна и Източна Европа. Ще бъдат обсъдени и икономическите последици за здравните системи на държавите от това социално значимо заболяване.

 

Семинарът е организиран от Полския институт за права на пациентите и здравно образование с председател Аркадиуш Новак и научен комитет под ръководството на проф. Валдемар Халота.

 

От българска страна ще участват представители на Комисията по здравеопазване, Комисията по труда и социална политика, на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, на неправителствени пациентски организации, лекари.

 

Коментари