Публикация

Неясно фебрилно състояние: определение, етиология и диагностика

сп. Health.bg, 2015, бр. 4, стр. 36-40


Баймакова М. Неясно фебрилно състояние: определение, етиология и диагностика. Health.bg, 2015, № 4, 36-40.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

20 януари 2016

Прикачени файлове

pdf
Fever of Unknown Origin - Definition, Etiology and Diagnosis

Коментари