Публикация

"Лекарски асистент“ стана регулирана професия

Новата професия ще реабилитира професията фелдшер и да стане неин наследник


Правителството добави „лекарски асистент“ към списъка на регулираните професии в България. Това стана с решение на Министерски съвет от 20.01.2016 г. Включването на лекарските асистенти в този списък отговаря на изискванията в системата на здравеопазването и на законовите изисквания за регулирана професия по Закона за признаване на професионални квалификации, информират от правителствения пресцентър.

Лекарски асистенти са медицински специалисти с образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Здравни грижи". Те вече се обучават в медицинските университети в страната, като срокът на обучение е 4 години. Лекарските асистенти могат да извършат медицинска помощ самостоятелно или в екип под ръководството на лекар. Обучението им включва диагностика, лечение, рехабилитация, профилактика и превенция на различните заболявания.

Инициативата за създаването на тази професия и нейното законово регламентиране беше на Сдружението на медицинските фелдшери, чиято идея е лекарските асистенти да станат наследници на фелдшерите. Около 4000 фелдшери работят у нас в момента, от тях 1500 са заети в спешната помощ. Аргументът на съсловната е, че регламентирането на професията ще спомогне за решаването на проблема с дефицита на медицински кадри.

Коментари