Публикация

Стартира обучителна програма в областта на органното донорство и трансплантация

Официално проектът е с название "Seeding Live", чиято цел е създаване на обучителна програма в областта на органното донорство и трансплантация за български и латвийски специалисти.


Светило в областта на донорството е в България, за да обучава наши и латвийски лекари за координатори по донорство. Проф. д-р Марти Манялих е бивш президент на Европейската организацията на координатори по трансплантация, а към момента е оценител по трансплантация в болницата в Барселона и преподавател в медицинското училище и в Университета в Барселона. Той, изпълнителният директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” проф. д-р Стоян Миланов и д-р Мариана Симеонова – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по трансплантация ще стартират официално съвместния проект „Seeding Live”. Началото на събието е на 21 януари 2016 г, от 9 часа в рапортната зала на хирургиите на 5 етаж (където по принцип правим брифингите).

Проектът е инициатива между Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина „Н. И. Пирогов“ със съдействието и активното участие на Изпълнителната агенция по трансплантация. Координатор на проекта „Seeding Life” е университетската спешна болница „Пирогов”, като финансирането се осъществява чрез европейска програма за образование и обучение Еразъм +.

Този проектът е стратегическо партньорство между три страни: България, Испания и Латвия. Чрез него испанският световно признат и водещ опит областта на обучението по управление на процеса на донорство и трансплантация на органи ще бъде пренесен в България и Латвия. Целта му е създаване на обучителна програма в областта на органното донорство и трансплантация за българските и латвийските специалисти.

Проф. Манялих е председател е на TPM-DTI и на ISODP-TTS. Създател е на програмата за обучение на специалисти по органно донорство. Бивш президент на Европейската организацията на координатори по трансплантация (ETCO) и бивш заместник-председател на Европейската асоциация на тъканните банки (EATB).

Най-важните стъпки на проекта започват именно тук в "Пирогов" днес и продължават и утре. Днес участниците ще работят активно от 9 до 18 часа, а утре от 9 до 12;30 часа.

Коментари