Публикация

Какво представлява остеоид остеомът?

Какво трябва да знаем за остеоид остеомът и как се лекува?


 Остеоид остеомът (ОО) е доброкачествен костен тумор и е характерен за 2-то и 3-то десетилетие, но са описани и единични случаи при по-възрастни пациенти. Обикновено причинява нощна болка, която лесно се повлиява от аспирин. Почти всички кости могат да бъдат засегнати, но ОО е локализиран в 50 % от случаите в областта на фемура и тибията. Мултицентрични лезии също са наблюдавани. КТ е най-доброто изследване за идентифициране на огнище и потвърждаване на диагнозата. Сцинтиграфията показва повишено натрупване на радионуклида. ЯМР представя наличие на значителен едем в областта.

При отказ на пациента от оперативно лечение е възможно да се проведе и дългосрочна терапия с противовъзпалителни средства. Обикновенно лечението трае в рамките на 3 до 4 години.

Оперативното лечение включва перкутанна радиочестотна аблация, или отворени хирургични процедури. При деца и подрастващи, се препоръчва използването на криоаблация под КТ контрол. При всички случай лечението е насочено към отстраняване на нидуса. Това може да бъде постигнато чрез кюретаж или блок резекция. Последната е свързана с нисък процент на рецидив, но рядко е показана при лезии локализирани в дългите кости поради повишен риск от следоперативни патологични фрактури. По-често, ексцизията се извършва с помоща на високооборотна зъболекарска фреза.

д-р Георги П. Георгиев, дм

Прикачени файлове

Osteoid osteoma, phalanx, child. G...

Коментари