Публикация

​ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ЕПИЛЕПТИЧЕН ПРИСТЪП

Информацията за това, което може да се случи, когато започне припадък и как бихме могли да помогнем на лицето с епилепсия по време и след припадъка, може да намали стреса и тревогата.


Повечето хора с епилепсия нямат припадъци след като вече е било установено подходящото антиепилептично лечение с медикаменти. Изисква се време за да бъде постигнато това. При други не е възможно да контролират напълно своите припадъци. Трети, чийто припадъци са много чести, изберат да не вземат антиепилептични лекарства.

Какво да правим когато някой получи припадък

Съществуват много различни видове епилептични припадъци и действията, които са необходими по време и след припадъка зависят от степента на пристъпа, независимо дали протича през деня или през нощта. Но най-важно е запазете спокойствие и не се панирайте.

паниката е лош съветник

Видове припадъци:

1. Обикновени частични припадъци

При този тип припадъци лицето няма загуба на съзнание, знае какво му се случва и по-скоро има нужда от успокоение и окуражаване. Ако обаче, този тип припадък е едно предупреждение за последващ конвулсивен припадък, лицето може да има нужда от помощ, да му се осигури колкото е възможно по-голяма безопасност преди това да се случи

2. Комплексни частични припадъци

При тях лицето обикновено става объркано, броди наоколо безцелно или действа, като че ли не разбира какво прави (взема предмети, сваля дрехи и т.н.).

 • Не обуздавайте лицето, просто го изведете на безопасно място, далеч от улица
 • Говорете му нежно и спокойно и му помогнете да се ориентира отново в средата, колкото е възможно по-бързо след припадъка.
 • Дайте му време и малко спокойствие, без да настоявате да му помагате

3.Припадъци скратковременноотсъствие - “пети- мал припадък”

При тях лицето губи съзнание за кратко. Погрижете се да бъде в безопасност.

4.Тоничени (с вцепеняване) и атоничени (“внезапни”) припадъци

При тях лицето изведнъж се вцепенява или мускулите му се отпускат. Ако е в изправено положение, пада на земята и след това се възстановява бързо, но лицето може да е объркано. Какво да направим?

 • Проверете за наранявания
 • Останете при него докато се възстанови напълно
 • Потърсете медицинска помощ, ако е необходимо

5.Конвулсивни епилептични припадъци (Тоничен клоничени, известени още като “гранд мал”)

Повечето такива припадъци се случват без предупреждение. Продължават кратко време и спират сами. Възможно е техният обичаен начин на дишане да бъде нарушен и те да посинеят.

тоничен припадък

Въпреки, че изглежда страшно, това не винаги означава медицински спешен случай. Какво да правим по време на конвулсивен припадък?

 • Останете спокойни
 • Отбележете времето
 • Не допускайте други да се скупчат наоколо
 • Поставете нещо меко под главата на лицето (като сако или пуловер) за да предотвратите нараняване
 • Премествайте ги само, ако са на опасно място, т.е. на улица, на върха на стълбище
 • Преместете опасни за нараняване предмети далеч от тях
 • Не се опитвайте да ограничавате конвулсивните движения. Позволете на припадъка да следва своя ход.
 • Не поставяйте нищо в устата на лицето. Няма опасност да си глътне езика, но зъбите могат да бъдат лесно счупени.

Какво да правим когато припадъкът спре:

 • Ако е възможно, обърнете лицето на една страна в позицията за възстановяване първа помощ при епилепсия
 • Избършете всяка слюнка и ако дишането все още е затруднено проверете дали нещо не блокира гърлото като протеза или храна
 • Направете всичко, което можете, за да намалите смущението и паниката. Ако лицето е било невъздържано, действайте колкото е възможно по-конфиденциално
 • Останете при него, като го окуражавате докато се възстанови напълно
 • Не му предлагайте да пие, освен ако не сте сигурни, че се е възстановило напълно

Какво HE трябва да се прави при пристъп:

 • Възникващи при пристъп спазматични свивания на ръцете и краката да се потушават със сила
 • Конвулсивно свиващи се крайници да се придържат със сила
 • Спазматично свитите челюсти да се отварят със сила или твърди предмети (дори тогава, когато се е стигнало до прехапване на езика а чрез това и до кървене)
 • При пристъп лицето да се полива с вода и да се правят опити да му се прави изкуствено дишане
 • Да се опитва да се събуди лицето след пристъпа посредством клатене, разтърсване, ароматни вещества или други мерки за съживяване

Последвайтетемата, за да се информирате за диагнозата, контрола и лечението на епилепсията.

" }-->

Коментари