Публикация

Синдром на карпалния канал. Какво представлява и как се лекува?

Синдром на карпалния канал


Това е най-често диагностицираната невропатия в областта на ръката. Дължи се на притискането на n. medianus (срединния нерв) в областта на карпалния канал и засяга по-често женския пол. Причината най-често остава неясна. Като предразполагащи фактори се посочват директна, повтаряща се травма в областта на ръката, обемни процеси в областта на карпалния канал, хормонални промени и др.

Клинично синдромът на карпалния канал се характеризира с изтръпване на първите три пръстта и част от четвъртия, както и болка в последните, която се засилва през нощта. Част от пациентите съобщават и за “изпускане на предмети”.

Клинично се доказва с помощта на теста на Tinel (изтръпване на пръстите при почукване в областта на карпалния канал) и Phalen (изтръпване на пръстите при максимално флектирана китка за 60 сек.)

Необходимо е направата и на ЕМГ, която да потвърди диагнозата.

Лечението се състои в покой, имобилизация на китката, съчетано с НПВС, физиотерапия. При неуспех се предприема оперативно лечение - декомпресия на нерва в карпалния канал.

д-р Георги П. Георгиев, дм

Коментари