Публикация

Изоставаме в грижите за ХИВ-позитивните


Според данните от доклада „Европейски ХИВ-индекс (EHIVI) 2009” България е на 25 място (от 29 държави с 639 точки от 1000 възможни) по грижи и отношение към пациентите с ХИВ.


Класацията се оглавява от Люксембург с 857 точки, следва Малта (791 т.) и Швейцария (775 т.). На последно място е Румъния.


Слабият резултат на страната ни се дължи на недобрия достъп до здравни услуги и подкрепа за хората, заразени с ХИВ.


Стигмата и дискриминацията спрямо носителите на вируса е честа практика на работното място и в училищата по целия свят.


Индексът класира 29 европейски държави по 28 индикатора, разделени на 4 сфери: интеграция и права, достъп, превенция и резултати. Европейският ХИВ-индекс съчетава публична статистика, проучвания сред пациенти и независими изследвания.

 

Проучването е проведено от Health Consumer Powerhouse.

" }-->

Коментари