Публикация

МЗ публикува проект на Наредба, по която ще се решава дали една болница ще сключва договор с НЗОК

Наредбата е свързана с новата визия за Национална здравна карта


Ето какво пише в мотивите към проекта за Наредба министър Петър Москов:

"...С проекта на наредба се предлага нов механизъм за планиране и осигуряване на медицинските дейности, заплащани с публичен ресурс на териториален принцип, съобразно потребностите на населението и нуждите на националната система на здравеопазване. Този механизъм е в съответствие и произтича от промените в Закона за лечебните заведения, обнародвани в Държавен вестник, бр. 72 от 2015 г., с които се определя ново съдържание и значение на Националната здравна карта. Посредством Националната здравна карта ще се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна медицинска помощ. С Националната здравна карта ще се идентифицират и областите, в които има излишък или недостиг на лекари и лекари по дентална медицина в извънболничната медицинска помощ, както и на легла за болнично лечение по видове дейности и по нива на компетентност на болничните структури. Предвидено е, че в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове (за активно лечение, продължително лечение и рехабилитация), определени с Националната здравна карта, директорите на РЗОК ще избират по определени критерии лечебните заведения за болнична помощ или техните обединения, с които ще сключват договори."

Пълният текст на проекта, както и докладът към него можете да видите в прикачените файлове по-долу. 

Прикачени файлове

Наредба за критериите, по които НЗ...
Доклад на министър Москов към проекта

Коментари

Мария Шаркова
27 мар 2016 18:51

Анализ на наредбата можете да прочетете тук: http://mariasharkova.com/kak-nzok-shte-izbira-bolnici/