Публикация

Да се обадим ли на 112 при епилептичен пристъп ?

Кога да се обадим и какво да наблюдаваме и запишем в поведението на пострадалия, за да сме полезни на него и медицинския екип.


Кога трябва да задължително да потърсите медицинска помощ :

 • Ако лицето се е самонаранило лошо по време на припадъка.
 • Ако има затруднения в дишането след припадък.
 • Ако припадъкът е последван веднага от друг, без възстановяване между тях
 • Когато припадъкът продължава по-дълго от обичайното за това лице.
 • Когато припадъкът продължава повече от пет минути и не е известно, колко дълго траят обичайно припадъците при това лице.
 • Когато това е първи припадък за лицето.
 • спешна помощ при епилептичен припадък
 • Как още мога да помогна?

Поради загуба на разбиране или съзнание, хората с епилепсия често не знаят какво им се случва по време на припадък. Наблюдателите и близките могат да осигурят жизнено важна информация,за личния лекар или невролога, при поставяне на диагнозата епилепсия и предписването на подходящи антиепилептични лекарства:

 • Запишете датата и часът на припадъка
 • Колко дълго продължава припадъка
 • Къде е било лицето и какво е правило?
 • Дали припадъкът настъпва със/ без предупреждение?
 • Споменава ли лицето за някакво необикновено усещане преди припадъка -странна миризма или вкус?
 • Забелязахте ли вие нещо необичайно в държанието на лицето преди пристъпа - движения на тялото, въртене на очите, обръщане на главата, мънкане, да броди наоколо да си играе с дрехите и др.?

По време на припадъка:

 • Има ли загуба на съзнание или промяна на разбирането?
 • Променя ли се дишането на лицето?
 • Има ли промени в цвета на лицето, устните, ръцетеи какви ( прибледняване, зачервяване или посиняване )?
 • Дали някоя част от тялото и коя се засяга по време на припадъка (вцепеняване, потръпване, конвулсии и т.н.?

След припадъка:

 • Има ли прехапване на езика?
 • Има ли изтичане на пяна от устата?
 • Как се чувства след припадъка?
 • Има ли нужда да заспи и за колко дълго?
 • Колко време минава преди лицето да се възстанови напълно?
 • Други някакви наблюдения?

Какво трябва да пише в идентификационната карта на болен от епилепсия?

 • Какъв тип припадък има лицето?
 • Колко дълго продължават обичайно неговите припадъци?
 • Лицето има ли история на статус на епилепсия?
 • Колко време отнема на едно лице да се възстанови напълно след припадък?
 • Колко чести са техните припадъци?
 • Какви лекарства вземат? Кога ги вземат обичайно?

Цялата тази информация, записана в  идентификационната карта,  трябва непрекъснато да се носи от болния.

Коментари