Публикация

800 лв е новата такса за поддържане на реимбурсния статус на лекарствата в ПЛС

Размерът на таксата е изчислен по утвърдена методика съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и с нея се покриват направени разходи от Националния съвет по цени и реимбурсиране


Правителството допълни тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

С допълнението се определя размерът на таксата, която се събира за въведената с промените от юни 2015 г. в закона нова административна услуга. Тя е за оценка на документацията за поддържане на реимбурсния статус на лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък. Услугата ще се администрира от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Размерът на таксата – 800 лв., е изчислен по утвърдена методика съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и с нея се покриват направени разходи от Националния съвет по цени и реимбурсиране.

Коментари