Публикация

Клинично изследване набира пациенти с епилепсия

Клинично проучване с Прегабалин за лечение на парциални епилептични припадъци


Проучване A0081106 е 12-месечно отворено проучване за оценка на дългосрочната безопасност и поносимост на Прегабалин, като допълнителна терапия при деца от 1 месец до 16-годишна възраст с парциални пристъпи,  деца и възрастни пациенти от 5 до 65 години възраст с първично генерализирани тонично-клонични пристъпи. Прегабалин се прилага в еднакво разделени дневни дози в продължение на 1 година, или в капсула или течна орална формулировка.

Критерии за включване:

  • Мъже, жени и деца с епилепсия, на възраст от 1 месец до 65 години, включително от датата на скрининговата визита
  • Диагностицирани с епилепсия пациентис гърчове, класифицирани като частични, комплексно частични, такива които започват като частични и стават вторично генерализирани, или първично генерализирани тонично-клонични пристъпи според
  • Пациенти с парциални припадъци, които имат средно по-малко от 3 пристъпа за период от 28 дни в рамките на 3 месеца преди скрининга
  • В момента да получават установени доза от 1 до 3 антиепилептични лекарства ( и да стабилни в рамките на 28 дни преди скрининг).

Критерии за изключване:

  • Синдром на Lennox-Gastaut, инфантилни спазми, абсанси, BECT (Доброкачествена Епилепсия с Centrotemporal Spikes) и синдром на Dravet
  • Наскоро диагностициран фебрилен гърч или е получавал фебрилни гърчове в рамките на 1 година от скрининга
  • Епилептичен статус в рамките на 1 година преди скрининга
  • Припадъци, свързани с употреба на наркотици, алкохол, или остро медицинско заболяване.
  • Прогресираща структурна лезия CNS или прогресивна енцефалопатия

Благоевград - Многопрофилна болница за активно лечение "Пулс"

Плевен - ДКЦ"Св Панталеймон" ООД - Кабинет по неврология

Плевен - МБАЛ Плевен

Пловдив - УМБАЛ Свети Георги, Клиника по педиатрия и генетични заболявания

Русе - Медицински център Теодора

София - "УМБАЛ Александровска" ЕАД

София -ДКЦ Света Анна \ Неврологичен кабинет

За повече информация вижте тук

" }-->

Коментари