Публикация

Национална конференция по гастроентерология с международно участие

Ежегодната Национална конференция на БДГЕ ще се проведе във Варна, к.к. Златни пясъци, на 02-04 юни 2016 г.


Програмата можете да изтеглите от прикачения файл!

Прикачени файлове

PROGRAMA 2016_NEW.pdf

Коментари