Публикация

НСОПЛБ: Проектът на Закона за здравното осигуряване е неясен


Предлаганите промени в Законопроектa за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване не отговарят на поставените цели, не въвеждат ясен и ефективен механизъм за постигането им. Налице е противоречие между част от предложените текстове, а в други е заложен палиативен ефект.
Такава позиция изрази Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

 

Според организацията „единствено по-ясно е написана частта за промяна в структурата на управление на НЗОК, но не и на РЗОК”.

 

„Направен е половинчат опит за решаване на проблема със здравно неосигурените лица. Дефиницията на критериите за достъп до медицинска помощ са некоректни. Премахната е възможността за развитие на системата на здравеопазване чрез договаряне на по-добри условия за предоставяне на медицинска помощ и въвеждане на нови дейности за пациентите и лекарите за период от пет години”, посочва НСОПЛБ.

 

От сдружението на общопрактикуващите лекари подчертават, че има приемственост между вписания в закона, но нереализиран от тройната коалиция, инспекторат, наричан в проекта „Агенция за медицински одит”, но „в повечето от свързаните с него дейности и санкции липсва нужната за едно наказателно основание конкретика”.

 

„Не е уреден статутът и дейността на доброволните здравноосигурителни фондове и е неуместно това да бъде правено в по-късен етап. В законопроекта липсват разписани механизми за осъществяване на част от постулираните дейности”, допълва Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Коментари