Публикация

Здравословно хранене = умереност, баланс, без крайности

Всяка година излиза нова, шокираща теория за храненето, която силно впечатлява хората и отрича нещо.


Всяка година излиза нова, шокираща теория за храненето, която силно впечатлява хората и отрича нещо. Споделям статията на един биохимик, публикувана в неговия блог:

Консумацията на мляко и млечни продукти НЕ е свързана с увеличен риск от ракови заболявания

Проучвания в областта не просто отричат каквато и да е връзка между раковите заболявания, но дори откриват известно защитно действие на съдържащите се в млякото протеини, мазнини, калций и витамин D.

В проучване от 2006 година (1), което е протекло почти 7 години и е с 449 онкологични случая, не е открита връзка между консумацията на мляко, млечни продукти и рак на дебелото черво. Тъй като наблюдаваната зависимост е обратна, очевидно по-високата консумация на млечни продукти би могла да предпазва от подобно заболяване.

В статия също от 2006 година (2) не е открита връзка между консумацията на млечни продукти и повишен риск от рак на яйчниците. Статията анализира 12 отделни проучвания.

Статия от 2004 година (3), която разглежда наличната епидемиологична литература, не открива връзка между високата консумация на мляко, млечни продукти, високо или нискомаслени млечни продукти, сирене, кашкавал и увеличен риск от рак на гърдата.

Статия от 2003 година (4), която също разглежда наличните епидемилогични данни, не просто не открива увеличен риск от рак на дебелото черво и консумацията на млечни продукти, но дори открива данни индикиращи, че млечните продукти може да имат протективно действие.

Данните на авторите на проучване публикувано през 2003 година (5) не подкрепят твърденията, че месото и мазнините са свързани с повишен риск от рак на панкреаса. Проучването не взима под внимание методите на приготвяне на храната.

Метаанализ публикуван през 2007 година (6) с 26 335 случая от 60 проучвания не открива връзка между консумацията на мляко и увеличен риск от ректален карцином. Има налични данни, че високият прием на калций има защитно действие. Приемът на витамин D e свързан с минимална редукция на риска от рак на дебелото черво с 6%.

Не е открита връзка между консумацията на мляко, млечни продукти или големи количества калций и рак на простата в проучване от 2006 година (7) с 10 011 мъже и 815 случая на рак на простата.

Проучване с 60 708 жени открива, че консумацията на високомаслени млечни продукти и линолеева киселина може да понижи риска от рак на дебелото черво (8).

В проучване, в което са участвали 68 567 постменопаузни жени, е открито, че калцият в млечните продукти може да понижи риска от постменструален рак на гърдата (9).

Проучване от 2003 година (10) също не открива връзка между консумацията на млечни продукти и рак на простата. В него са участвали 65 321 мъже.

В метаанализ на проучвания с общ сбор от 351 041 жени, от които 7379 диагностицирани с инвазивен рак на гърдата, не е открита връзка между консумацията на месо и млечни продукти с повишен риск на рак на гърдата (11).

За пореден път статия показва обратна зависимост между консумацията на калций от млечни продукти и повишен риск от рак на дебелото черво (12).

В проучване (13) с участието на 35 216 възрастни жени (55-69 години) е открита предполагаема роля на калция и витамин D при понижаването на риска от рак на дебелото черво.

За пореден път е открит защитен ефект на млякото към рака на гърдата (14).

Проучване (15), в което участват 534 536 индивида, от които 4992 с рак на дебелото черво, отрива връзка между високата консумация на мляко и калций с понижения риск от рак на дебелото черво.

1) http://ajcn.nutrition.org/content/83/3/667.short

2) http://cebp.aacrjournals.org/content/15/2/364.short

3) http://ajcn.nutrition.org/content/80/1/5.short

4) http://www.nature.com/ejcn/journal/v57/n1/abs/1601522a.html

5) http://aje.oxfordjournals.org/content/157/12/1115.short

6) http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/016355...

7) http://www.nature.com/bjc/journal/v95/n11/abs/660...

8) http://ajcn.nutrition.org/content/82/4/894.short

9) http://cebp.aacrjournals.org/content/14/12/2898.s...

10) http://cebp.aacrjournals.org/content/12/7/597.short

11) http://ije.oxfordjournals.org/content/31/1/78.short

12) http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1008914108739?LI=true#page-1

13) http://aje.oxfordjournals.org/content/137/12/1302...

14) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2074353/

15) http://jnci.oxfordjournals.org/content/96/13/1015...

Източник: http://6nine.net

" }-->

Коментари