Публикация

Насилието над деца - здравословни проблеми в бъдеще време


Връзката между насилието над децата и повишения риск от всякакви психологични и психиатрични проблеми е известна отдавна. Анализ на данните от 24 изследвания показва, че агресията над децата може да понижи техния имунитет и да влоши физическото здраве.

 

Американски учени са изследвали 48 801 възрастни, които в детството си са били жертва на физическо, емоционално, сексуално насилие или са били пренебрегвани.

Съавторът на изследването проф. Синамън Стелтър от университета в Южна Калифорния посочва, че възможните последствия от насилието са еднакви и за физическото и за психическото здраве. 

 

Средната възраст на участниците в изследването е 38 години, като повечето от тях са жени.

 

Анализът е показал, че при хората, които в детството си са били подложени на някакъв вид насилие, рискът да изпитват здравословни проблеми в зряла възраст е двойно по-голям. 

 

Най-честите последствия от насилието се оказват неврологичните проблеми и проблемите с опорно двигателния апарат – главоболие, главозамайване и фрактури. Дихателните и сърдечно-съдовите нарушения също са сред най-негативните последици от посегателството върху децата.

 

Според проф. Стетлър, силният стрес от насилието в детството може да програмира стресовата система на организма да се адаптира в моментната ситуация, но по-късно възможността за приспособяване може да се загуби. 

 

Например краткосрочният стрес повишава пулса и кръвното налягане. Организмът реагира по този начин, за да може да се справи с трудната ситуация, но ако стресът е хроничен, високото кръвно налягане може да увеличи риска от инфаркт и инсулт. 

 

Животозастрашаващите ситуации, като насилието, увреждат невроендокринната, имунната и периферната нервна система и всичко това се отразява дълготрайно на здравето на много органи – сърцето, белите дробове, стомашночревния тракт и др. 

 

Насилието поражда адаптивна реакция не само на мозъка, но и на другите части на организма. Неприятните изживявания на детето при посегателството върху него създават проблеми в най-различни системи на организма. 

 

Коментари