Публикация

Имунизациите – застраховка за здраве


Освен че имунизациите могат да предотвратят голяма част от заболяванията у нас, най-вече сред децата, чрез тях се спестяват и огромни средства за лечение на последващи усложнения.

 

Около това мнение се обединиха участниците в дискусията „Имунизациите – настояще и перспектива”, част от Единадесетия конгрес на Българската педиатрична асоциация, който се провежда в Пловдив.

 

Според направените изчисления ракът на маточната шийка струва годишно на държавата 86 млн. лева. За сравнение, ваксинацията на една възраства група момичета би струвала на бюджета поне четирикратно по-малко. Ето защо като задължителна стъпка специалистите посочват финансовото и ресурсното обезпечаване на Националния имунизационен календар, както и неговото регулярно осъвременяване.

 

Участниците в дискусията припомниха, че през юни Министерството на здравеопазването одобри промени в Наредбата за имунизациите в България и в имунизационния календар бяха включени два нови антигена – срещу Хемофилус инфлуенце тип Б (Hib) и срещу Стрептококус пневмоние (пневмококи). В ранна детска възраст тези микроорганизми са едни от основните причинители на респираторни инфекции, пневмонии, отити.

 

Препоръчителни от 2010 г. ще бъдат имунизациите срещу рак на маточната шийка и ротавирусните инфекции. За тези имунизации обаче все още не е взето решение за финансиране.

 

Специалистите са категорични, че осъвременяването на имунизационния календар с нови, ефективни и комбинирани ваксини, както и неговото финансиране са гаранция за по-добро здраве и за съществено понижаване на разходите на държавата за лечение на ваксинопредотвратимите болести.

 

Пълното адаптиране на календара към водещите европейски практики включва финансирана ваксинация срещу ротавирусен гастроентерит, рак на маточната шийка, менингококов менингит и варицела.

 

Сред условията за подобряване на имунизационната дейност бяха определени поддържането на висок имунизационен обхват чрез участие на всички страни в процеса, включително общопрактикуващи лекари, епидемиолози, родители, неправителствени организации; поетапно модернизиране и въвеждане на нови, високоефективни ваксинални препарати; информираност на населението по всички актуални проблеми на имунопрофилактиката.

 

Конгресът на Българската педиатрична асоциация продължава до 18 октомври в новотел „Пловдив”. В него участват най-видните български специалисти, които ще  разискват важни теми като „Онкологични заболявания в детската възраст”, „Хематология, ревматология и социална педиатрия”, „Чернодробна трансплантация” и други.

Коментари