Публикация

Втори Национален конгрес за млади гастроентеролози - март 2016

Научният форум ще се състои на 25-26.03.2016 в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София


Втори Национален конгрес за млади гастроентеролози организира Клиниката по гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Научният форум ще се състои на 25-26.03.2016 г.

Такса за правоучастие: 0 лева

Теми на конгреса: Програмата на втория Национален конгрес за млади гастроентеролози отново е разделена на две части – първият ден е посветен на научни разработки и клинични случаи в областта на ендоскопията и гастроентестиналната патология, а вторият – в областта ехографията и жлъчночернодробните и панкреасни заболявания. Предвидена е и специална сесия за медицински сестри.

Регистрация: Регистрацията за Националната конференция за млади гастроентеролози е безплатна, нужно е само да се изпрати следната информация на mlad.gastroenterolog@gmail.com

За активни участници: три имена, име на клиника и болница, дата на раждане, специалност, телефон за контакт и резюме. Краен срок: 26.02.2016

За пасивни участници: три имена, име на клиника и болница, дата на раждане, специалност и телефон за контакт. Краен срок: 04.03.2016

Контакти: mlad.gastroenterolog@gmail.com ; 0889 807 559

Коментари