Публикация

Събранието на представителите на НЗОК прие проекта за бюджет


Събранието на представителите на здравната каса  прие проекта за бюджет на институцията за 2010 г. Направени са корекции спрямо внесените от Управителния съвет стойности, съобщава НЗОК.

 

Предвидени са следните параметри на самостоятелния бюджет на касата - 2 546 211 000 лв. приходи и трансфери, като приходите са  2 501 160 000 лв.

 

Приетите разходи и трансфери са в размер на 1 871 490 000 лв.

 

От тях разходите  за здравноосигурителни плащания са в размер на 1 568 932 000 лв. при 2 233 513 000 лева, съгласно предложението на УС, което не беше прието от събранието.

 

Разходите за здравноосигурителни плащания могат да бъдат увеличавани със средствата от резерва на касата, в размер на 250 116 000 лева, което е 10 на сто от здравноосигурителните приходи.

 

В текстовете на проектозакона е предвидена възможност Народното събрание, по предложение на Министерския съвет, да утвърди допълнителни бюджетни кредити, с които да се увеличи размерът на разходите от втората половина на 2010 г.

 

Запазва се регулацията в отделните направления на здравноосигурителните плащания, като конкретните механизми са обект на договаряне в обхвата на Националния рамков договор.

 

Събранието на представителите избра двама нови членове на Управителния съвет. Това са д-р Валерий Митрев и Владислав Горанов, които ще заемат местата на подалите оставки д-р Емил Райнов и Калин Славов.

 

Определени са и нови членове на Контролния съвет на НЗОК. В състава му вече ще работят Тодорка Костадинова, Димитринка Николова и Ана Михайлова, които сменят Таня Лилова, Решат Мехмедов и д-р Цветан Ценков.

" }-->

Коментари