Публикация

Внедряването на ваксините в борбата с инфекциозните болести - едно от безспорните достижения на общественото здравеопазване

Ваксинацията е метод за превенция и профилактика на редица заболявания. Ваксините предпазват както отделния индивид, така и всички около него от редица инфекции с потенциално тежко протичане и сериозни усложнения


През годините на приложение, ваксините ясно са доказали своята ефикасност и терапевтична безопасност, включително са помогнали и за изкореняване на редица заболявания. Историята на всички ваксинопредотвратими заболявания показва, че броят на заболелите започва да спада веднага след масово приложение на ваксината. До голяма степен, именно на ваксините се дължи нарастването на продължителността на живота през 20-ти век, което е едно от важните доказателства за ползата от ваксинопрофилактиката в общественото здравеопазване от времето на Е. Дженер и Л. Пастьор до наши дни.

Производството на ваксини е един от върховете на медицината, израз на успешното съчетание на напредъка в областта на имунологията, генетиката, молекулярната биология и биоинформатиката и огромния прогрес на производствените технологии. Производството на ваксини е под безкомпромисен международен контрол, като всяка произведена партида ваксини се подлага на тестове за качество, които са с продължителност между 18 и 36 месеца.

Ваксинацията е метод за превенция и профилактика на редица заболявания. Ваксините предпазват както отделния индивид, така и всички около него от редица инфекции с потенциално тежко протичане и сериозни усложнения. Ваксинирайки себе си и/или своето дете, ние предпазваме не само нас самите, но и останалите деца и възрастни в обществото.

Важно е да знаем, че ваксините не предизвикват заболявания, а предпазват от тях. Съдържащите се във ваксините антигени (т.е. части от бактерии или вируси) или отслабени бактерии/вируси, имат за цел да дразнят имунната система по такъв начин, че да я предизвикат да изработи защитни антитела, които ни предпазват от заболяванията. Макар и рядко, е възможно да се получи алергична или токсична реакция малко след ваксинация. Обикновено, страничните реакции са леки (обрив, сърбеж, подуване около мястото на поставяне на ваксината), преминават бързо, без лечение и не оставят последици.

Повече информация можете да откриете на www.vaksinko.bg или на https://www.facebook.com/vaksinko.bg

Коментари

Ами направете си регистрация в някоя от антиваксърските групи във фейсбук, не коментирайте известно време, защото ще ви забранят достъпа веднага, и ще добиете ясна представа в какви дълбини на медицината са заорали тези хора и какво ги вълнува. Повярвайте ми, някои от тях са по-осведомени за ваксините от доста джипита. И това е част от проблема - нежеланието и неспособността на джипитата да дискутират темата с пациентите.

Аз лично не мога да си представя,че все още има хора,които не осъзнават ползата от ваксините и не отчитат спасените човешки животи,които напредъка на медицината с направлението-производство на ваксини е гарантирал.На всичкото отгоре в момента определени хора,среди или кръгове-не знам как да ги наричам се опитват и от това да извлечат политически дивиденти?