Публикация

Приема на статини може да е ефективно при заболявания на очите свързани с възрастта

Според данни изнесени от Massachusetts Eye and Ear/Harvard Medical School в САЩ, възрастовата макулна дегенерация може успешно да се лекува с помощта на статини


В частност приема на аторвастатин във високи дози води до регресия на липидните отлагания и подобрение на зрението при хора с възрастова макулна дегенерация.

Около 150 милиона са жителите на планетата, които страдат от макулна дегенерация, която се характеризира с нарушение в централното зрение, докато периферното остава запазено.

Учените предполагат за налична връзка между възрастовата макулна дегенерация и атеросклерозата - заболяване, което се характеризира с отлагане на холестерол и някои фракции на липопротеините на вътрешната стена на артериите.


Коментари