Публикация

Училище по нефрология (програма )

Форумът ще се проведе от 13 до 15 май 2016 г. в Пампорово. Организатор и Българското нефрологично дружество


От 13 до 15 май 2016 г. в хотел Орфей, курортен комплекс "Пампорово", ще се проведе традиционното "Училище по нефрология". Форумът се организира от Българското нефрологично дружество  и е предназначен за лекари - нефролози; за специализанти по нефрология; за лекари, работещи в нефрологичните структури, както и за студенти с насоченост към нефрологията.

Важно за участниците: Изискването на хотела е резервациите на участниците  да се предоставят до 28 април 2016 г. Затова е необходимо желаещите да се включат да заявят участие до тази дата на    e-mail: nephcl@abv.bg.

Таксата за участие в Училище по нефрология е 100 лв.


ПРОГРАМА

13 май 2016 год. /петък/ Настаняване след 14.00 часа.

17.15 - 17.30 ОТКРИВАНЕ.

17.30 - 19.00 ПЪРВА СЕСИЯ

КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, УМБАЛ"АЛЕКСАНДРОВСКА" Модератор: Проф. Е. Паскалев, доц. А. Буева.

17.30 - 17.40 Хронично бъбречно заболяване - характеристика, значимост, етиология и класификация. Е. Паскалев. 

17.41 - 18.00 Гломерулна филтрация - характеристика и определяне. Ж. Филипов. 

18.01 - 18.20 Протеинурия - клинична значимост. В. Стаменова. 

18.21 - 18.30 Неврогенен пикочен мехур в детска възраст. А. Буева. 1

8.31 - 18.40 Функционални нарушения на пикочния мехур - диагностика и лечение. Т. Лисичкова. 

18.41 - 19.00 Дискусия.

19.00 - 20.00 Фирмени прояви.

20.00 - 22.00 Вечеря.

14 май 2016 год. /събота/

08.00 - 09.30 ВТОРА СЕСИЯ

КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ, УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" Модератори: Проф. Б. Делийска, доц. В. Лазаров.

08.00 - 08.15 Клиничен случай - ОБУ с хиперкалциемия и с дифузни крампи при топлинна болест. В. Василев, Б. Делийска. 

08.16 - 08.25 Клиничен случай - Неолигурично ОБУ след ортопедична операция. В. Василев, Б. Делийска. 

08.26 - 08.40 Подагра/хиперурикемия и ХБЗ. Я. Коларска. 

08.41 - 08.50 Клиничен случай - Забравен ли е острият гломерулонефрит? И. Калудина. 

08.51 - 09.05 Клиничен случай - ИгМ нефропатия от детска възраст. А. Буева, Б. Василева, В. Лазаров. 09.06 - 09.20 ОБУ при гломерулонефрит с минимални промени - докладване на два случая. В. Лазаров, Б. Василева. 

09.21 - 09.30 Дискусия.

09.30 - 11.00 Фирмени прояви.

11.00 - 11.30 Кафе пауза.

11.30 - 13.00 ТРЕТА СЕСИЯ 

КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ И ДИАЛИЗА, УМБАЛ"СВ. ИВАН РИЛСКИ" Модератори: Проф. Р. Робева, доц. Н. Ненчев.

11.30 - 11.50 Диабетна нефропатия и ХБЗ І-ІV ст. - консервативно лечение. Р. Робева. 

  11.51 - 12.10 Диабетна нефропатия и ХБЗ Vст. - заместващо лечение. Н. Ненчев. 

12.11 - 12.35 Клинични случаи от областта на клиничната нефрология и диализа. Р. Робева, Н. Ненчев. 

12.36 - 12.45 Атипичен ХУС. Д. Русинов. 

12.46 - 13.00 Дискусия.

13.00 - 14.30 Обяд.

14.30 - 16.00 ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ

КЛИНИКА ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ, УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" Модератори: проф. Евг. Възелов, проф. Д. Йонова

14.30 - 14.45 Лабораторна оценка на минералния и костен метаболизъм при уремични пациенти. Д. Йонова. 

14.46 - 15.00 Диализно лечение през 2015 година - какво показва статистиката. Евг. Възелов. 

15.01 - 15.15 Използване на ангиографските методи в диализната практика. В. Папазов. 

15.16 - 15.30 Остър кардиоренален синдром - терапевтично поведение. Ив. Трендафилов. 

15.31 - 15.45 Синдром на хипомагнезиемия - хиперкалциурия. М. Гайдарова. 

15.46 - 16.00 Дискусия.

16.00 - 17.00 Фирмени прояви.

17.00 - 17.30 Кафе пауза.

17.30 - 19.00 ПЕТА СЕСИЯ

КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ, УМБАЛ"АЛЕКСАНДРОВСКА" Модератори: проф. Б. Богов, доц. Р. Кръстева

17.30 - 17.45 Панцитопения при агресивно протичащ СЛЕ. Клиничен случай от практиката. М. Любомирова, М. Христова 

17.46 - 18.00 Оценка на тежестта на ОБУ и необходимостта от заместителна терапия. Контраст индуцирана нефропатия. Б. Богов, Вл. Миленова. 

18.01 - 18.15 Реноваскуларна хипертония. Клиничен случай от практиката. Р. Кръстева, М. Николова.  18.16 - 18.30 Резистентен на лечение МбГН. Клиничен случай от практиката. В. Гергинова. 

 18.31 - 18.45 Невробластом при кърмаче, установен при профилактичен ултразвуков преглед. В.    Боцова. 

 18.45 - 19.00 Дискусия.

" }-->

Коментари