Публикация

Има ли основание хората да се притесняват от прием на слабоминерализирана минерална вода всеки ден?

Защо е добре да предпочетем минералната вода пред чешмяната? Има ли основание хората да се притесняват от прием на слабоминерализирана минерална вода всеки ден?


1. Въведение към темата. 
Почти няма човек, който да не се е възползвал от релаксиращите ефекти на една спа почивка. Но всъщност минералната вода, според своя вид и клас, притежава разнообразие от характеристики, прилагани с голям успех в съвременната балнеология.

2. Класификации на минералните води според минерализацията – Има различни видове класификации. Според западноевропейските класификации (Германия, Австрия, Франция, Италия – минерални са тези води с минерално съдържание над 2 г/л)
Според българската класификация се определят като минерални и акратотермалните води(води с минерализация – под 1,5 г/л и постоянна температура над 20 градуса по целзий). В България има над 200 находища на минерални води и около 500 извора, като 80% от тези води са акратотермални. Минерализацията им е от 50 мг/л до 1,5 г/л. Изворните води са с минерализация до 50мг/л. Характерно за тях е, че не отговарят на критериите за минерална вода, а на критериите за питейна вода. Води с минерализация от 2 до 5 г/л се наричат лекоминерализирани, средноминерализирани - 5 до 15 г/л, силноминерализирани 15-30 г/л и над 30 г/л – разсолни.

3. Колко често трябва да се провежда балнеотерапия? При какви състояния се прилага?Дори при правилно дозиране на балнеопроцедурите може да се появи балнеореакция. Видовете балнеореакции са три. Има се предвид основно при външното приложение на минералните води.

  • Лечебна балнеореакция – получава се между 4-6 процедура и трае 2-4 дни. При нея състоянието на пациента се влошава, въпреки правилното дозиране на балнеопроцедурите.
  • Характеризира се със световъртеж, главоболие, безсъние или сънливост, липса на апетит, локално може да има зачервяване на тялото, стомашно-чревни оплаквания и др.Тази реакция трябва да се разграничава от влошаване състоянието на пациента при неправилно дозиране на процедурите. Допустимо е интезивността на реакцията да е минално до средно изразена. Ако реакцията е много силна процедурите се прекъсват за 1-2 дни.
  • Латентна балнеореакция – тя се появява 2 – 4 седмица след приключване на лечебния курс. Тя представлява дискретно настъпили биологични промени – леко обективно подобрение състоянието на пациента.
  • Късна балнеореакция – продължава до 6-я месец след приключване на курса на лечение. Тя представлява субективно и обективно подобрение на състоянияето на пациента, доказано с клинични и лабораторни методи.

Следователно най-ранното повторение на балнеотерапевтичния курс може да бъде след 6 месеца, или 2 пъти в годината. Няма смисъл от по-често провеждане на курсове. Пациенти с остри състояния не са показани за балнеотерапия(прилагането на процедурата води до обостряне на състоянието.) Най-добре се повлияват болни с хронични заболявания, хронична рецидивираща болка в период на затихване.

4. Как действа минералната вода върху човека?
Действиетовърху организма е комплексно.
То бива директно - върху кожа, лигавици и храносмилателна система, дихателна система. Компонентите на минералната вода също действат директно – след резорбцията им. Например желязото се отлага в железните депа на организма, сярата се отлага в ставния хрущял, калция се включва в структурите на кости, зъби. Минералната вода отключва нервно рефлекторни и хуморално ендокринни реакции, т.е. стимулира нервната и ендрокринна системи в организма.
При външно приложение на минералната вода се проявяват неспецифични въздействия върху човека(свързани с температура на водата, механичното действие на водата върху тялото и др.) Тези въздействия са еднакви с въздействието на обикновената вода и са сходни за всички минерални води.
Балнеоспецифично действие – определя се от съдържащите се във водите газове, минерални вещества, различни микроелементи. Най-вече се проявява при питейно приложение, но се проявява и при външно приложение(вани, басейни). За да се прояви е необходимо компонента на минералната вода да бъде в концентрация по-високи от минималните гранични стойности за ефективност на съответния йон в минералната вода. Всеки един компонент на минералната вода има такива стойности.

5. Каква е разликата между акратотермните води, минерализираните и газовите води. При минерализираните и газовите води се проявява балнеоспецифичното действие – например при хидокарбонатните води – действието е алказилиращо върху целия организъм. Но хидрокарбонатния йон трябва да е в концентрация над граничната – над 1200 мг/л. За въглекиселите води СО2 йон минимум 400мг/л – прилагат се главно при сърдечносъдови заболявания. Акратотермните води нямат балнеоспецифично действие и т.н.

6. Може ли да се пие минерална вода всеки ден? Каква е вашата позиция?
Моят съвет е хората да се консултират първо с лекар по Физикална ирехабилитационна медицина или диетолог преди да започнат да го правят. При всеки пациент ситуацията е различна – зависи от възраст, пол, телесно тегло, физическа активност, колко трениран е човека, придружаващи заболявания и др. Според мен акратотермалните води са подходящи за ежедневна консумация (това не важи за другите основни класа води – минерализираните, газови води и водите с биологично активни микрокомпоненти. Тези води се използват в балнеологията за курсово лечение.) Аргументите за - минералната вода е много чиста, постоянно се контролира химичния й състав и се изследва за замърсители. Доказателство за това е че има затворени минерални извори, заради замърсявания. Водата съдържа различни полезни компоненти. Поради това, че различните видове бутилирана вода имат различно количество флуор е добре да се сменят или да се редуват с изворна вода. Допустимо е наличие на флуор до 5 мг/л за минерална вода и всекидневна консумация при възрастни.
По отношение на флуора – когато е над 1,5 мг/л, водата не е подходяща за деца под 7 годишна възраст и бебета. При кърмачета се взима предвид и съдържанието на натрий. Дори малко количество натрий задържа вода и не се препоръчва водата да се използва при бебета.

7. Коя е най-голямата група минерални води в България?
Това са акратотермалните води (слабоминерализирани минерални води). Те съдържат съдържат минерални компоненти - хидрокарбонати, сулфати, хлориди калций, натрий, магнезий и калий и др., но в количества по-ниски от минималните граници на ефективност за тези йони. Поради това при тях не се проявяват балнеоспецифичните въздействия на тези йони върху организма.
Можем да кажем, че тези води съдържат същите компоненти като минерализираните води, но количествата им са по-ниски от граничните стойности за ефективност. Йоните в минералната вода имат по-висока активност в организма. Тези води съдържат в известна степен и разтворени газове(радон сероводород, СО2.) Същото важи и за газовете-ако имат концентрация над минимално граничната стойност за съответния газ те се причисляват към газовите води, а не като акратотермални. Акратотермните води съдържат флуор и метасилициева киселина. Те съдържат много микроелементи – почти цялата Менделеева таблица в минимални количества.
Интересно свойство на акратотермните води е това, че са силно хипоосмотични.
Под термнина изоосмотични води се разсбира минерализация близка до кръвната плазма. При преминаване на хипоосмотичните води през организма, те водят до извличане на химически съединения, отпадни продукти, отпадни продукти от микроорганизмите, вещества на възпалението и др, които след това се отделят от организма.

8. Какви са физиологичните им въздействия на акратотермалните води върху човека? Най-общо са:
1. Диуретично действие.
2. Очистващо действие, поради хипоосмотичния им характер. Тези води действат като разредител и елиминатор на токсични вещества от оргазнизма.
3. Изплакващо действие – през структурите през които преминават. Засилват секрецията на жлезите с външна секреция – панкреас, черен дроб, дихателна система, жлези на храносмилателната система, мастни и потни жлези. Тези действия се проявяват при питейното им приложение. Освен за лечение на заболявания акратотермните води се използват за закаляване и общо укрепване на организма – най-често в балнеокурортите. По този начин се цели предотвратяването на различни заболявания. Освен това те имат най-различни действия – противоболково, противовъзпалитено, противоспастично, понижават кръвното налягане и др.

9. Можете ли да препоръчате схема за приложение на тези води при различни заболявания?
Ето една приблизителна схема за прилагане според характера на заболяването (Караколев).

  • Прием на минерална вода в мл спрямо масата на пациента.
  • При подагра, хронични интоксикации с тежки метали и бъбречна микрокалкулоза – приемат се по 25 мл/кг т.м.
  • При хронични възпалителни процеси на отделителната система и жлъчните пътища, един бъбрек, при оксалатна, фосфатна и уратна литиаза и при хронични бронхити(питейното приложение улеснява отхрачването) – приемат се по 20 мл/кг т.м.
  • При диабет,метаболитен синдром и затлъстяване – приемат се по 15 мл/кг т.м.
  • При заболявания на храносмилателната система – приемат се по 12 мл/кг т.м.
  • При хронични нефрити – приемат се по 10 мл/кг т.м.

Тази схема не е абсолютна. Необходимо е съобразяване с придружаващите заболявания – сърдечна недостатъчност, отоци, нефрозен синдром и др. Количеството на вода се намалява при наличие на придружаващи заболявания. Прилагат се в 3-4 приема на ден.

10. Може ли акратотермалните води да се използват за външно приложение? Повечето акратотермални води имат постоянна температура от 37 градуса по целзий и са удобни за външно приложение. Това става най-често чрез вани, басейни, подводен масаж, душ и др.
Процедурите се прилагат при заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, храносмилателната система, гинекологични заболявания, кожни заболявания, болести на отделителната система. Температурата на водата се подбира спрямо съответното заболяване. Най-често температурата е 34 - 36 градуса - т.нар вода с индиферентна температура във физикалната медицина. При гинекологични, бъбречни, ставни и периферно нервни заболявания температурата на водата в басейна е малко по-висока 35-38 градуса.
Ако искаме с процедурата да тренираме пациента използваме по-ниска температура от 28 - 32 градуса в басейна. Това позволява провеждане на по-активна лечебна физкултура. Пациентите със сърдечно-съдови заболявания също извършват подводната лечебна физкултура при тази температура, защото по този начин не се обременява сърдечносъдовата система.

11. Заключителни думи.
Хората далеч не трябва да ограничават употребата на минералната вода само до лечението в балнеосанаториумите или като допълнение към питието в някое заведение. Ако говорим за ежедневен прием на течности, желателно е съотношението да е в полза на акратотермалната минералната вода, така че в случая важи максимата "Колкото повече, толкова по-добре". На пазара се предлага голямо разнообразие от нискоминерализирани води - възползвайте се!

Прикачени файлове

Статия Минерални води.docx

Коментари