Публикация

Увеличава се броят на кръводарителите у нас


От днес започва Националната кампания за безвъзмездно кръводаряване.

 

Инициативата, която ще продължи три месеца, преминава под мотото „Капка по капка – живот”. Тя е насочена към студентите и учениците, навършили 18 години.

 

Очаква се само в София да се включат 14 университета, 10 факултета, 4 колежа и 6 училища. Планираните акции са около 60.


Нуждата от кръв и кръвни съставки е особено голяма в столицата, тъй като там е концентрирана високоспециализираната медицинска помощ – сърдечни и ортопедични операции, трансплантации.

 

Средно дневно Националният център по трансфузиология и хематология осигурява за лечебните заведения на територията на София между 55 и 65 литра еритроцитен концентрат, 15 и 20 литра прясно замразена плазма, около 50 Е тромбоцитен концентрат.


За започването на една сърдечна операция са необходими две единици еритроцитен концентрат, 2-3 единици плазма и 3 до 5 единици тромбоцитен концентрат. Само в София дневно се извършват около 15 такива операции.


С 3193 се е увеличил броят на хората, които са дарили кръв през 2008 г. в сравнение 2007 г.


Кръводарителите у нас са 20,37 на 1000 души. По данни на Съвета на Европа от 2006 г. по този показател на първо място в Европа е Словения – 54,1 на 1000, а на последно място - Румъния - 14,7.


Относителният дял на безвъзмездните кръводарители е 97%, като близо 3/4 от тях са мъже.


Началото на кампанията беше дадено от д-р Божидар Нанев, който лично дари кръв.

 

 

Коментари