Публикация

Агенция ще одобрява новата обществена поръчка за закупуване на ваксини

.


Министерство на здравеопазването изпраща за предварителен контрол в Агенцията по обществени поръчки обществена поръчка за закупуване на ваксините от задължителния имунизационен календар. Тя е изготвена от работната група, включваща експерти и представители на министерството. 

МС на Република България, с решение № 977 от 2015г., одобри като основа за водене на преговори два проекта за споразумения за дарения на ваксини между правителството на България и Турция. Ваксини за задължителни целеви имунизации и реимунизации, и биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика за нуждите на страната, се осигуряват съгласно Наредба №15/2005г. за имунизациите в Р България. Съгласно Член 6, МЗ закупува ежегодно биопродуктите за извършване на задължителни планови имунизации и реимунизации, за целеви имунизации и реимунизации и за постекспозиционна профилактика и технически средства за приложението им, които се отпускат на РЗИ по предварително изготвен годишен план за необходимото количество продукти.

Вижте в прикачения файл отговора на министър Москов до парламента във връзка с подписването на нови споразумения за доставка на ваксини от Турция. 

" }-->

Прикачени файлове

Писмо на министър Москов до парлам...

Коментари