Публикация

Завършеният цикъл на лечение е ключ към успеха при онкологичните заболявания

Всяка година на 4 февруари светът отбелязва Деня за борба с онкологичните заболявания


Всяка година на 4 февруари светът отбелязва Деня за борба с онкологичните заболявания, които са водеща причина за смърт в световен мащаб. По данни на Световната здравна организация (СЗО) през 2012 г. са регистрирани приблизително 14 милиона нови случая и 8,2 милиона смъртни случая, свързани с тях. СЗО прогнозира, че броят на новите случаи ще нарасне с около 70% през следващите 2 десетилетия.
Медицинските дейности при всяко едно онкологично заболяване преминават през следните етапи: диагностика, лечение – ако е необходимо хирургия, химиотерапия, която в болшинството от случаите е задължителна, лъчетерапия и последващо проследяване. Ключов момент за изхода от заболяването е цялостният, затворен цикъл на диагностика и лечение да се проведат в едно лечебно заведение. Университетската болница „Св. Марина” във Варна е пионер в това отношение в България, като всеки пациент, всеки случай се обсъжда индивидуално от мултидисциплинарен екип, за да може етапите от затворения цикъл на лечение да са съобразени един с друг.

Коментари