Публикация

Образната диагностика става все по-прецизна и по-безвредна

Д-р Цветан Деливерски, началник на отделението по образна диагностика в Първа МБАЛ-София, в интервю за Хелт медия.


Д-р Деливерски, модерните методи за образна диагностика могат ли да изместят стандартните рентгенови изследвания?

 

Конвенционалната картина не може да бъде изместена, тъй като тя е в основата по принцип на диагностиката и позволява голям брой изследвания, за кратко време да се постави диагнозата и при спешни състояния, при травматични състояния.

 

Стандартната рентгенография е от най-евтините изследвания.

 

Освен това апаратурата в това отношение доста се развива технически. Съвременните рентгенови апарати, особено дигиталните, дават много високо качество на образа и позволяват много добра диагностика. Същевременно доста е редуцирана дозата на облъчване на пациентите и на персонала.

 

Използват се съвременни методи на електронна обработка на образа, което пък позволява качеството на изследванията да бъде много високо.

 

Какви са предимствата на компютърната томография?

 

Разликата е огромна. Компютърната томография позволява по-прецизно диагностициране на заболяванията по простата причина, че има много по-голяма различителна способност и позволява хващане на разлики в плътностите на патологичните и нормалните структури, а освен това и реконструкции на образа. Както двуизмерните, така и триизмерните позволяват точната локализация на болестния процес, обхващането на съседни структури, каква е степента на разпространение. Просто може да се прави диагностика, доста близка до хистологичната диагноза.

 

А какъв вид лъчи се прилагат?

 

Компютърната томография също е на принципа на рентгеновите лъчи, но при съвременните апарати, особено при мултислайсовите, облъчването на пациента е сведено до много ниски нива. Рентгенографията не може да отпадне по простата причина, че позволява в някои случаи по-бърза диагностика на спешните състояния и нейното значение ще си остане от особена важност.

 

Какво е мястото на ехографията в съвременната диагностика?

 

Ехографията също е методика, която е безвредна за пациента. С развитието на ехографските апарати се достигна до много прецизно диагностициране.

 

Всеки апарат си има предимствата и недостатъците. И съобразно с проблема, който трябва да се решава от медицинско естество, се избира съответно най-безвредната методика, която ще даде и най-добра информация за съответния проблем.

 

Какво се крие зад формулировката „4D ехограф”? Все пак живеем  в триизмерно пространство.

Това са софтуерни обработки на образите. Това е повече атрактивно, отколкото някакво по-прецизно диагностициране.  Използва се при ехографията, особено при гинекологията, тъй като при това изследване няма облъчване нито за бременната жена, нито за плода. И 3D, и 4D проекциите се прилагат за изследване на формите и мекотъканните структури в реално време.
 

Във вашата болница предстои да бъде закупен ядрено-магнитен резонанс. Какви възможности ще добави към диагностичната ви дейност?

 

Той позволява диагностициране на редица заболявания, за които другите методики са по-несъвършени. Особено по отношение на мозъчните структури, както на централната, така и на периферната нервна система.

 

Проблеми, които не могат по друг начин да се визуализират –  повреди на меки тъкани, мускулни сухожилия, ставни капсули, менискуси... Има неща, които не могат да се визуализират по друг начин. Това е единствена методика, която може да диагностицира тези състояния и вече да предопредели по-нататъшната терапия – дали ще бъде оперативна или медикаментозна.

 

Предимствата му са големи при диагностицирани проблеми с меките тъкани, които са с много близки характеристики с нормалните структури на съответните органи.

 

При какви конкретни състояния се препоръчва компютърна томография?

По отношение на спешни заболявания на централната нервна система – при исхемични и хеморагични инсулти – с най-голяма диагностична стойност е компютърната томография, тъй като тя позволява диагностицирането на заболяването за много кратко време. В рамките на минута и половина-две може да се диагностицира заболяването, което за тези спешни състояния е изключително важно, защото позволява веднага да се започне съответната терапия по най-бързия начин.

 

Както и в гръдната област, също и при проблеми в малкия таз, при политравмите от катастрофи, когато много области в тялото са засегнати, този метод позволява по най-бързия начин да се огледат всички области на човешкото тяло.

 

Това важи и при всички съдови изменения. Също и при тумори.

Коментари