Публикация

Лечението на онкологично болните е осигурено в България

СЪобщението в някои електронни медии, че български пациенти ще трябва да се лекуват в Турция, са невярни


Във връзка с публикации в някои електронни медии за това, че след одобряването на проекта за Национална здравна карта и нейното последващо прилагане, в следващите 36 месеца онкоболните пациенти ще трябва да се лекуват в Турция, категорично заявяваме следното:

НЗОК е осигурила на онкоболните достъп до съвременно лечение посредством сключени от нея договори с 4 лечебни заведения за болнична медицинска помощ по Клинични пътеки №№258.3 и 258.4 за радиохирургия и роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания.

Комплексното лечение на онкоболните (осигуряване на всяка една отделна част от цялостния процес на лечение) е залегнало в новата Наредба №11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. За осигуряване на комплексността, при условията и реда на предстоящия нов Национален рамков договор за медицинските дейности за 2016 г., касата ще сключва договори с отделни лечебни заведения, които могат да осигурят всеки етап от лечението, или с техни обединения.

Именно защото приоритет е лечението на онкоболните, от тази година НЗОК ще осигурява заплащането и на медицинското изделие постоянен венозен порт, чиято употреба е щадяща за пациента и осигурява комфорт при провеждане на лечението.

" }-->

Коментари