Публикация

Пациентски организации против местенето на раковия регистър

Пред депутати министър Москово обяви, че се готви преместването на регистъра под шапката на Националния център по обществено здраве и анализ


Националният раков регистър ще мине под шапката на Националния център по обществено здраве и анализ. Това стана ясно по време на заседание на здравната комисия в парламента вчера. В момента регистърът е част от Специализираната болница по онкология в София, а негов ръководител е проф. Здравка Валерианова. Мярката е част от процеса по централизиране и модернизиране на системите за мониторинг на здравеопазването в България, заяви министър Петър Москов като отговор на питане от депутати. Министърът обясни, че идеята е всички регистри на заболяванията в България да преминат под една шапка, като се изгради модерен и уеднаквен софтуер за тях, така че да има надеждна статистика за състоянието на населението. Предложението за промяната в ръководството на регистъра на онкоболните е записано в проект на Наредба №30, публикувана на сайта на ведомството в края на януари 2016 г. 

Въпросът бе  повдигнат чак сега по сигнал на ръководителя на регистъра проф. Здравка Валерианова. Според нея местенето на системата ще предизвика хаос и може да наруши доброто й функциониране в момента. Проф. Валерианова е изпратила и писмо до министър Москов с искане за среща за изясняване на въпроса, но до момента не е получила отговор. Според онколози местенето на регистъра е свързано с погрешна информация, която някои експерти подават към министър Москов. Неофициално се говори, че възраженията са заради неадекватно на съвременните условия поддържане на раковия регистър. Според лекарите обаче истинският проблем е в събирането на информацията от лечебните заведения в страната, а не във воденето на регистъра. 

Пациентски организации категорично ес обявиха против закриването на Национален раков регистър в Онкологията и създаването на такава структура в Националния център по обществено здраве и анализи. 

Ето и техните аргументи: Само експерти познават в детайли същността и функциите на регистъра. Факт е, че е невъзможно да се събира, коригира, обобщава и анализира такъв обем от информация от обикновените чиновници в НЦОЗА, които нямат не само задълбочени познания в областта на рака, но бихме казали и никакви, както и без прякото участие на специалистите от СБАЛО за интерпретацията на данните в него. Съществен момент е също и анализът и съпоставянето на информацията, което не може да се прави от неспециалисти в областта.

От проведени разговори с онколози представителите на пациентите научили, че с тях не е предварително обсъдено закриването на действащия Национален раков регистър и те научиха от нас за готвената необоснована и непрецизирана промяна в Наредба № 30.

От консултации с експерти установихме, че НЦОЗА категорично няма капацитет и възможности да регламентира, събира и поддържа информационна база данни от 700 000 записа за злокачествените заболявания по ред, определен от международните стандарти и ръководства, се казва още в прессъобщение на организациите „Заедно с теб“:

"Още от създаването си през 1951 г. в структурата на Националния институт по онкология (сега СБАЛО), Националният раков регистър предоставя ценна и пълна информация за разпространението и тенденциите на раковите заболявания в страната на различни институции и отделни физически лица. Експертите, които работят в действащия Национален раков регистър са се утвърдили в годините. Ръководителят, проф. Здравка Валерианова, работи от 35 години, текучество на кадрите няма, последният експерт е назначен преди 15 години, което е гаранция за екипност, професионализъм и отговорност към нашето здраве.

Като пациентски организации бихме искали да попитаме какво ще се случи с пълнотата и качеството на данните за рака в България. Очаквано е, че ненавременното, несъгласувано и необосновано закриване на добре работеща действаща структура ще доведе до срив на дейност, която е доказала своята ефективност през годините и която е получила международно признание за качество. Съществуването и организирането на дейностите по водене на НРР са изцяло съобразени с Европейските и международните стандарти и ръководства в тази област.

Националният раков регистър, след одит от Международната агенция за изследване на рака (IARC) в Лион, Франция, е приет за пълноправен член на Международната асоциация на раковите регистри (IACR) и Европейската мрежа на раковите регистри (ENCR), което е чест и признание не само за самия регистър, но и за здравеопазването в България."

Очаквайте коментари на онколози и други експерти по предложението на министър Москов. 

Коментари