Публикация

Пациентски организации против местенето на раковия регистър

Пациентски организации против местенето на раковия регистър

Пред депутати министър Москово обяви, че се готви преместването на регистъра под шапката на Националния център по обществено здраве и анализ


Националният раков регистър ще мине под шапката на Националния център по обществено здраве и анализ. Това стана ясно по време на заседание на здравната комисия в парламента вчера. В момента регистърът е част от Специализираната болница по онкология в София, а негов ръководител е проф. Здравка Валерианова. Мярката е част от процеса по централизиране и модернизиране на системите за мониторинг на здравеопазването в България, заяви министър Петър Москов като отговор на питане от депутати. Министърът обясни, че идеята е всички регистри на заболяванията в България да преминат под една шапка, като се изгради модерен и уеднаквен софтуер за тях, така че да има надеждна статистика за състоянието на населението. Предложението за промяната в ръководството на регистъра на онкоболните е записано в проект на Наредба №30, публикувана на сайта на ведомството в края на януари 2016 г. 

Въпросът бе  повдигнат чак сега по сигнал на ръководителя на регистъра проф. Здравка Валерианова. Според нея местенето на системата ще предизвика хаос и може да наруши доброто й функциониране в момента. Проф. Валерианова е изпратила и писмо до министър Москов с искане за среща за изясняване на въпроса, но до момента не е получила отговор. Според онколози местенето на регистъра е свързано с погрешна информация, която някои експерти подават към министър Москов. Неофициално се говори, че възраженията са заради неадекватно на съвременните условия поддържане на раковия регистър. Според лекарите обаче истинският проблем е в събирането на информацията от лечебните заведения в страната, а не във воденето на регистъра. 

Пациентски организации категорично ес обявиха против закриването на Национален раков регистър в Онкологията и създаването на такава структура в Националния център по обществено здраве и анализи. 

Ето и техните аргументи: Само експерти познават в детайли същността и функциите на регистъра. Факт е, че е невъзможно да се събира, коригира, обобщава и анализира такъв обем от информация от обикновените чиновници в НЦОЗА, които нямат не само задълбочени познания в областта на рака, но бихме казали и никакви, както и без прякото участие на специалистите от СБАЛО за интерпретацията на данните в него. Съществен момент е също и анализът и съпоставянето на информацията, което не може да се прави от неспециалисти в областта.

От проведени разговори с онколози представителите на пациентите научили, че с тях не е предварително обсъдено закриването на действащия Национален раков регистър и те научиха от нас за готвената необоснована и непрецизирана промяна в Наредба № 30.

От консултации с експерти установихме, че НЦОЗА категорично няма капацитет и възможности да регламентира, събира и поддържа информационна база данни от 700 000 записа за злокачествените заболявания по ред, определен от международните стандарти и ръководства, се казва още в прессъобщение на организациите „Заедно с теб“:

"Още от създаването си през 1951 г. в структурата на Националния институт по онкология (сега СБАЛО), Националният раков регистър предоставя ценна и пълна информация за разпространението и тенденциите на раковите заболявания в страната на различни институции и отделни физически лица. Експертите, които работят в действащия Национален раков регистър са се утвърдили в годините. Ръководителят, проф. Здравка Валерианова, работи от 35 години, текучество на кадрите няма, последният експерт е назначен преди 15 години, което е гаранция за екипност, професионализъм и отговорност към нашето здраве.

Като пациентски организации бихме искали да попитаме какво ще се случи с пълнотата и качеството на данните за рака в България. Очаквано е, че ненавременното, несъгласувано и необосновано закриване на добре работеща действаща структура ще доведе до срив на дейност, която е доказала своята ефективност през годините и която е получила международно признание за качество. Съществуването и организирането на дейностите по водене на НРР са изцяло съобразени с Европейските и международните стандарти и ръководства в тази област.

Националният раков регистър, след одит от Международната агенция за изследване на рака (IARC) в Лион, Франция, е приет за пълноправен член на Международната асоциация на раковите регистри (IACR) и Европейската мрежа на раковите регистри (ENCR), което е чест и признание не само за самия регистър, но и за здравеопазването в България."

Очаквайте коментари на онколози и други експерти по предложението на министър Москов. 

Коментари