Публикация

​ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Спешни и планови индикации за хоспитализация


СПЕШНИ:

Болни с епилепсия при:

- новооткрита епилепсия и чести епилептични припадъци;

- новооткрита епилепсия в детска възраст, налагаща невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ под наркоза;

- бременни жени с епилепсия за терапевтично уточняване;

- серийни припадъци; болни с тежки форми с множествени полиморфни припадъци, прогресиращи форми, некласифицирани форми, и с усложнения;

- зачестяване на припадъците и неповлияване от лечението, което налага специализирани изследвания с оглед симптоматична епилепсия;

- болни с епилепсия и странични реакции от антиепилептичното лечение;

- прогресиращ неврологичен дефицит и/или развитие на деменция с оглед редиагностициране на етиологията;

- болни с неповлияване от амбулаторното лечение, вкл. и с „новите” антиепилептични медикаменти (АЕМ), с епилептични статуси в анамнезата, при които се налага смяна на лечението в болнични условия;

- за специализирани изследвания с оглед предстоящо неврохирургично лечение на епилепсията;

- абсансен епилептичен статус и електричен статус по време на сън.

Епилептични пристъпи в хода на възможно остро разстройство на мозъчните структури и метаболизъм (травма, инсулт, интоксикация, абстиненция, аноксия).

ПЛАНОВИ:

Експертни случаи с оглед уточняване на диагнозата, при които може да се наложи спиране на лечението под лекарски контрол.

Пациенти с неизяснени епилептични пристъпи за диференциране от:

- синкопи с различна етиология (мозъчно-съдови заболявания, кардиогенна, метаболитна етиология);

Необходимост от диференциране на псевдоепилептични пристъпи от епилептичните (напр. психогенни от комплексни парциални при темпорално-дялова или фронтално-дялова епилепсия).Повече за пътека номер 18 за лечение на епилепсия може да намерите   http://www.nhif.bg/web/guest/700, приложение 16

Коментари