Публикация

Трансоралната ендоскопична лазер хирургията при карцином на глотиса

Проф. д-р Румен Бенчев от Хил клиник единствен в страната извършва лазерна хирургия на карциноми на ларинкса. За консултации с него - 02 439 3131


Ракът на ларинкса започва своето развитие от ларингеалната лигавица и постепенно се разпространява в дълбочина и обхваща съседните тъкани – мускули и хрущяли или в крайните стадии напуска пределите на ларинкса и обхваща околните органи.

Ендоскопичната ларингеална лазер хирургия е с доказана ефективност в първи и втори стадий на рак на ларинкса. Тогава е възможна частична или цялостна резекция на засегнатите части на ларинкса – най-често гласните гънки, без нужда от трахеостома.

Кои са предимства на ендоскопичната лазер хирургия

Ако малигненият процес на глотиса е показан за ендоларингеална хирургия, лезията е ограничена, имаме добър ендоскопски достъп и видимост, лазер хирургията предлага значителни предимства пред другите лечебни методи:

  • Минимална инвазивност, безкръвност
  • Локален контрол и 5 годишна преживяемост сравнима с тези при отворената хирургия и лъчелечението
  • При начален стадий имаме куративно лечение и запазване на функциите на органа
  • Ниска цена
  • Краткотрайно лечение, радикалност
  • Добра гласова функция, сравнима с тази при лъчетерапия
  • Не изключва както последваща лазер хирургия, така и допълнително лечение – отворена хирургия, лъчетерапия, химиотерапия при рецидив на тумора.

Коментари