Трансоралната ендоскопична лазер хирургията при карцином на глотиса
Hill Clinic
Hill Clinic
Лечебно заведение
Трансоралната ендоскопична лазер хирургията при карцином на глотиса

Трансоралната ендоскопична лазер хирургията при карцином на глотиса

Проф. д-р Румен Бенчев от Хил клиник единствен в страната извършва лазерна хирургия на карциноми на ларинкса. За консултации с него - 02 439 3131

Ракът на ларинкса започва своето развитие от ларингеалната лигавица и постепенно се разпространява в дълбочина и обхваща съседните тъкани – мускули и хрущяли или в крайните стадии напуска пределите на ларинкса и обхваща околните органи.

Ендоскопичната ларингеална лазер хирургия е с доказана ефективност в първи и втори стадий на рак на ларинкса. Тогава е възможна частична или цялостна резекция на засегнатите части на ларинкса – най-често гласните гънки, без нужда от трахеостома.

Кои са предимства на ендоскопичната лазер хирургия

Ако малигненият процес на глотиса е показан за ендоларингеална хирургия, лезията е ограничена, имаме добър ендоскопски достъп и видимост, лазер хирургията предлага значителни предимства пред другите лечебни методи:

  • Минимална инвазивност, безкръвност
  • Локален контрол и 5 годишна преживяемост сравнима с тези при отворената хирургия и лъчелечението
  • При начален стадий имаме куративно лечение и запазване на функциите на органа
  • Ниска цена
  • Краткотрайно лечение, радикалност
  • Добра гласова функция, сравнима с тази при лъчетерапия
  • Не изключва както последваща лазер хирургия, така и допълнително лечение – отворена хирургия, лъчетерапия, химиотерапия при рецидив на тумора.

Мнения