Публикация

​Какъв е пътят на пациента при съмнение за епилепсия ?

Единичен припадък не означава епилепсия, но е причина да потърсите незабавно мнението на специалист. Препоръчително е първо да се консултирате с личния си лекар.


Личният лекар осъществява преглед, назначава изследване на кръв, насочва за консултация с невролог (за детска възраст - невролог, или педиатър със специализация по детска неврология). Специалистът невролог след преценка на изследванията и консултациите, назначени от него при необходимост, диагностицира заболяването и провежда лечението амбулаторно. Съвременните изследвания позволяват изясняване на механизмите, диференциране на разрядите и вида на припадъците, уточняване на причините, протичането на заболяването и евентуалните усложнения, и са необходима база за изработване на индивидуална терапевтична програма. Необходими целенасочени изследвания и консултации:

Елекртоенцефалограма, ЕЕГ при епилепсия

ЕЕГ(електроенцефалография), безвредно но много необходимо изследване, което позволява уточняване на диагнозата и контрол на провежданото лечение. Дава информация за функционалното състояние на централната нервна система.Невроизобразяващите методики са необходими за уточняване на структурни увреди в главния мозък       

компютърна томография
 • компютърна томография на мозъка;
 •  магнитно-резонанс; 
 • доплерова сонография;
 • ангиография при необходимост;
 • ЕКГ; ЕКГ- 24-часово мониториране;
 • вегетологични изследвания, проби с натоварване;
 • биохимични изследвания на кръв и урина;
 • хормонални изследвания (при необходимост)
 • серумни нива на антиконвулсанти;
 • генетични изследвания;
 • консултации с офталмолог, с интернист/кардиолог, с психолог;
 • консултации с психиатър (при необходимост), с неврохирург (при необходимост), с инфекционист (при необходимост), с токсиколог (при необходимост).

При необходимост от спешно болнично лечение - епилептичен статус, което е сериозно усложнение на епилепсията, характеризира се с припадък или серия от припадъци с продължителност над 30 мин. Като заплашващо живота състояние, епилептичният статус във всички случаи налага болнично лечение по спешност – в неврологична клиника с легла за интензивно лечение и реанимация, чести, тежки епилептични припадъци, припадъци при висока температура, пряко или чрез центровете за спешна медицинска помощ, се осигурява лечение в специализирано неврологично отделение.

При необходима планова хоспитализация, специалистът невролог насочва с подготвените от него документи. При болничното лечение на епилепсията специалистът - невролог осъществява преглед и насочване за изследвания. Назначава се режим, намаляващ рисковете от повторни припадъци; осъществява се динамично наблюдение на пациента от лекуващия и дежурния екип; проследяват се динамично лабораторните показатели и функционалните изследвания - кръвна картина, показатели на дихателната, сърдечно-съдовата, чернодробната и бъбречната функция, серумните нива на медикаментите. Провежда се противоепилептично лечение, съобразено с получените показатели, което при необходимост може своевременно да бъде коригирано; своевременно се диагностицират и лекуват настъпили усложнения на заболяването. Провеждат се допълнителни инструментални изследвания - рентгенови, неврофизиологични и др.; при необходимост може да се вземе решение за оперативно лечение в някои случаи на симптомна епилепсия и при неповлияващи се от прилаганото медикаментозно лечение, включително със съвременни противоепилептични средства.

Лечението се провежда продължително, с редовен прием на медикаменти, най-малко 2 г. след последния припадък. Прекъсва се само от лекуващия лекар, по определена схема с много бавно, с постепенно намаляване на дозировките при контрол на ЕЕГ. При някои доброкачествени форми на епилепсия, при много редки, нощни припадъци, след обсъждане с пациента или родителите може да се прецени да не се провежда лечение. В периода на активно лечение се отлагат имунизациите за дифтерия-тетанус-коклюш (но не и дифтерия-тетанус!). Според закона у нас, по време на активна епилепсия и лечение с антиепилептични средства, пациентът няма право да шофира.

Фактори, които могат да причинят зачестяване на припадъците са:

 • внезапно прекратяване на лечението;
 • употреба на алкохол;
 • недостиг на сън;
 • трепкаща светлина (дискотеки, телевизия, компютърни игри);
 • менструация;

Ограничаването на телевизия, компютърни игри, посещение на дискотеки зависи от формата на епилепсията.

Последвайте темата, за да се информирате за диагнозата, контрола и лечението на епилепсията.

" }-->

Коментари