Публикация

УМБАЛ „Александровска” с нова апаратура и ремонтирана клиника


Клиниката по образна диагностика към Университетската болница „Александровска” разполага с нов компютърен томограф. 64-редовият детекторен апарат осигурява по-голяма бързина при получаване на образите от тялото.

 

Апаратът се използва за диагностика на различни заболявания на всички органи и системи. Диагнозата е по-точна, а облъчването по-малко.

 

Днес в болницата бе открита и обновената Клиника по нефрология. Тя разполага с 26 легла, където се лекуват хора с бъбречни заболявания.

 

Към сектора има и диспансер за бъбречно транпслантирани, където целогодишно се наблюдават около 450 пациенти.

 

Коментари