Публикация

Свободноизбираема дисциплина „Фитотерапия“ за студенти и курс за лекари, фармацевти и медицински специалисти в МУ-Варна

Лечение с растения на заболявания със социална значимост


В Медицински университет - Варна приключи първият едноседмичен курс по „Фитотерапия" с ръководител ас. д-р Емил Милев, преподавател в катедра „Клинична и предклинична фармакология". Курсът събра лекари, фармацевти и медицински специалисти, които обсъдиха новите тенденции, свързани с лечебното действие на растенията, което е познато на медицината и фармацията от хиляди години. Във фокуса на занятията, които бяха с продължителност 4 часа на ден, бяха лечението с растения на заболявания със социална значимост, а именно тези на нервната система, сърдечно-съдовата система и опорно-двигателния апарат, на онкологични, вирусни и инфекциозни заболявания. При формиране на нова група от желаещи ще бъде проведен и следващ курс по „Фитотерапия".

Студенти от всички специалности от МУ-Варна могат да заявят желанието си за участие в СИД „Фитотерапия" от началото на втория семестър на учебната 2015/2016 г.

Терминът фитотерапия е съставен от двете гръцки думи ФИТО – растение, и ТЕРАПИЯ – лечение . Тази наука се занимава както с лечебните, така и с негативните свойства на растенията, като разглежда и заболявания върху отделните жизнени системи на организма.

Видео от първия курс може да видите тук:

Коментари