Публикация

Нова форма на обучение за личните лекари


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари организира „Академия по фармакотерапия”. Тя представлява нова форма на обучение, целяща да повиши квалификацията на личните лекари.

 

Провеждането на продължаващо медицинско обучение се различава от досегашната концепция. В основата му е заложено концентриране на вниманието върху определени нозологични единици, най-често срещани в общата медицинска практика.

 

Макар обучението да се нарича „Академия по фармакотерапия”, в подготвените материали е застъпена равномерно етиологията, патогенезата, диагностиката, лечението и продължителното проследяване на състоянието на пациента.

 

Нов е и начинът на представяне – лекционният материал е поделен между лектори от съответната тясна специалност, напр. кардиолози, и общопрактикуващи лекари.

 

„Даваме акцент върху обсъждането на клинични случаи от практиката - около половината от времето е посветена на решаването на казуси и дискусии, в които лекарите ще участват активно, като гласуват за тези от представените методи на диагностика и лечение, които самите те биха приложили в своята практика.

 

Очакваме този нов начин на провеждане на обучението да разчупи традиционната схема „лектор – слушатели”, като превърне всички присъстващи в активни участници в съответното мероприятие”, съобщава НСОПЛБ.

 

Утре, 27 октомври, в Стара Загора започва първият от поредицата осем семинара в рамките на академията, посветен на хипертоничната болест.

Коментари