Публикация

Д-р М. Виткова: Нужен е задължителен втори стълб в осигуряването


Д-р Мими Виткова, председател на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване, в интервю за Хелт медия.


Д-р Виткова, при промените оптимист ли сте, че ще тръгне най-сетне частното здравно осигуряване в България?

Надявам се да се вземат добри решения за развитие на българското здравеопазване и на здравноосигурителната система. Поне такива декларации бяха направени до момента. Но предстои да видим как намеренията ще бъдат доведени до фаза на реализация.

 

Това все още не е направено, така че оптимист съм дотолкова, доколкото вярвам, че все пак най-сетне в българското здравеопазване ще се направят онези промени, които биха го извели на едно по-високо стъпало по отношение на достъпа и на качеството, и на здравното обслужване.

 

Много пъти вече говорим за въвеждането на частно доброволно допълнително здравно осигуряване. Хората като че ли забравиха какво предстои, да припомним каква ще е ползата за крайния пациент и за лекаря от въвеждането на този модел.

Зависи от модела, който ще бъде избран, и управляващите декларираха, че това ще бъде направено на един следващ етап. В момента те се занимават със системата на управление на НЗОК и със събираемостта на задължителните здравноосигурителни вноски, където има наистина сериозен проблем в страната.

 

На един следващ етап декларираха намерения да поговорим как да се развива системата на доброволното здравно осигуряване. Вариантите са много и зависи те какъв модел ще изберат.

Това, което ние като Асоциация на частните здравноосигурителни дружества предлагаме вече повече от година, е първо да не се дестабилизира касата. Такава, каквато е тя, да продължи да функционира сравнително стабилно - като финансови параметри и като система на управление.

 

Оттук насетне нашето предложение е ние да влезем в един втори, така наречен задължителен надграждащ стълб освен доброволния, който продължаваме да си правим. Каква е идеята ни с включването в  един такъв втори задължителен стълб. Първобяха декларирани от предишното мнозинство намерения да се увеличи здравната вноска, което вече е факт, и за сметка на това да се създаде такъв надграждащ стълб.

 

" }-->

Коментари