Публикация

„I AM A COORDINATOR” тренинг курс в Полша с българско участие

Проектите на „Диабет и предиабет“ - шанс за младежите с диабет за участие в проекти за мобилност.


Целта на тренинг курса, организиран от Zamojskie Voluntary Service Association, който ще се проведе в Полша, е да покаже на младите хора какво е международен проект във всеки един аспект и как човек може да превърне идеята в действие чрез сътрудничество с колеги от други страни. Обучениетоще да покаже на младежите, че програма Еразъм + дава доста възможности, включително да подготвят собствен проект по собствена идея и тема, в сътрудничество с неправителствени организацииот Европа и извън континента. 

Участници в проекта ще са по двама души от организации от Poland, Spain, Bulgaria, Italy, Czech Republic, Cyprus, Hungary, като един от тях ще емлад човек в неравностойно положение поради икономически, социални или здравословни причини на 18-30 години. В проекта също ще участват и по-опитни в проекти младежки работници, които работят с младежи. В проектът от българска страна ще участват двама души – от София и от Варна, като имаме участник с диабет. „Диабет и предиабет“ е единствената българска организация, която търси младежи с диабет, за да им даде шанс да участват в международни проекти. За да се чувстват те комфортно, организацията провежда обучение за support persons – социални асистенти за младежи с диабет, които са обучени и подготвени да реагират в критични ситуации като например хипогликемия.

Проектът „I AM A COORDINATOR” ще направи младите хора по-активни и ще ги снабди с методи и компетенции, необходими за целта. Проектът ще разгледа и подробно какви предизвикателства възникват при международни партньорства и при провеждане на проекти по Еразъм + програма.

Най-важното за партньорите и е да покажат на младите хора, че дори и да са в трудна житейска ситуация, те могат да развият умения и да следват мечтите си. Проектът е само началото на процеса, в който те ще развият умения и квалификация в тази посока. По време на проекта участниците ще обменят опит с представителите на партньорските организации.

Проект: “I Am A Coordinator”

Вид проект: Training course

Организация координатор: Zamojskie Voluntary Service Association

Време и място: 05-12.03.2015, Motycz Leśny n. Lublin, Poland.

Страни участнициPoland, Spain, Bulgaria, Italy, Czech Republic, Cyprus, Hungary

Работен езикEnglish 

Коментари