Публикация

Обучение за придружители на младежи с диабет в национални и европейски проекти

„Диабет и предиабет“ е единствената българска организация, активна в програма Еразмус+, която търси младежи с диабет, за да им даде шанс да участват в международни проекти в цяла Европа.


Досега организацията „Диабет и предиабет“ е била партньор в 23 проекта в Полша, Италия, Австрия, Турция, Франция, Румъния. В момента наши участници са в Словения и Полша. Предстоят проекти през март и април в Унгария, Сърбия, Румъния, Полша. 

Проектите на „Диабет и предиабет“ са шанс за младежите с диабет и други здравословни проблеми за участие в проекти за мобилност. Темите в проектите са най-разнообразни -  организиране на проекти, толерантност, здравословен начин на живот, история, национална кухня, медии и социални медии и т. н.

Колегите от други нестопански организации обикновено отхвърлят младежите с диабет като участници в проектите си, като обикновено изтъкват други аргументи, несвързани с диабета. Това, разбира се, не им прави чест. Но единственият начин да се противопоставим на техните предразсъдъци, е да печелим повече партньорски проекти, в които да гарантираме участието на първо място на младежите с диабет.

Стараем се във всеки наш проект да има поне по един участник с диабет.

За да се чувстват младежите с диабет комфортно, „Диабет и предиабет“ започна да провежда обучения за support persons – социални асистенти или придружители за младежи с диабет по време на европейски и национални проекти. Социалните асистенти са обучени и подготвени да реагират в критични ситуации като например хипогликемия, знаят как да боравят с глюкомер, могат, ако се наложи, дори да инжектират глюкагон.

Обучител в първия курс за социални асистенти в София беше Ралица Петкова, единственият сертифициран тренер по инсулинови помпи  у нас. Бяха обучение първите 17 придружители, които вече са включени в предстоящите проекти. Проектите по програма Еразъм+ прави младите хора по-активни и им показва нови неформални методи, които са интерактивни и обученията преминават неусетно и забавно. При проектите младежите се сдобиват с нови знания и компетенции, получават и Youth pass сертификат, който се получава от всички участници в Еразъм + програма.

В проектите също участват и опитни младежки работници, които работят с младежи в неравностойно положение.

Коментари