Публикация

Електронна обучителна платформа за подготовка на консултанти по продажби на помощни технически средства за хора с увреждания и хранителни добавки

Включете се в обучение по новата за цяла Европа професия "Консултант по продажби на помощни технически средства за хора с увреждания и хранителни добавки". Обучението е част от европейски проект H-CARE, финансиран от програма "Учене през целия живот".


Екипът на проекта H-CARE, има удоволствието да ви информира, че в момента се осъществява набирането на кандидати за участие в обучение на консултанти по продажба на помощни технически средства и хранителни добавки, което се провежда в рамките на проект H-CARE. Всеки желаещ да се включи в обучението трябва да отговаря на следните условия:

 • Да има навършени 18 години, и
 • Да е завършил/а минимум средно образование.

Желаещите да кандидатстват трябва да се свържат с националния координатор на обучението в България фирма Згура-М (www.zgura-m.eu), която е член на Националната асоциация на работещите с хора с увреждания (www.narhu.org).

В рамките на пилотната фаза по проекта обучението ще бъде безплатно за всички одобрени кандидати. Разходите, свързани с него ще бъдат за сметка на проекта. Единственият ангажимент на участниците е да предоставят качествена обратна връзка относно съдържанието, ефективността и приложимостта на обучителните модули.

Формата на учене е дистанционна чрез специално създадена електронна обучителна платформа, достъпна и на български език. Предвидени са и кратки обучителни сесии лице в лице, които ще бъдат организирани в малки групи.

Самото обучение включва следните модули:

 • М1: Въведение в системата на Здравеопазването и съвети за промоция на здравето
 • М2: Европейска и национална законодателна рамка
 • М3: Търговия с медицински изделия и технически помощни средства
 • М4: Търговия с хранителни добавки
 • М5: Комуникация и работа с клиенти с увреждания
 • М6: Управление на продажбите
 • М7: Предприемачество
 • М8: Електронна търговия
 • М9: Стажове

След преминаване през съдържанието на обучителните модули участниците ще положат заключителен оценъчен тест. Успешно положилите теста ще получат Сертификат за участие в курс за професионално обучение в новата професия „Консултант-продажби на помощни технически средства и хранителни добавки“. 

Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Нефрология Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спортна медицина Урология Фармация Хранене и диететика Диабет Хранителни добавки Диабет здравословно хранене онкологични заболявания хора с увреждания промоция на здравето увреждане на долните крайници увреждане на горните крайници загуба на слух обучение; помощни технически средства

Коментари