Публикация

Видео онагледяване на видовете епилептични припадъци

Ако станете свидетел на епилептичен припадък, направете видеозапис на припадъка. Това ще помогне на лекаря да постави правилната диагноза и да назначи подходящото лечение.


Медицинското определение за епилепсията е : хронично заболяване засягащо мозъка, което се характеризира с индивидуална предразположеност към периодично повтарящи се прояви, наречени епилептични пристъпи с двигателни, сетивни, поведенчески и психични прояви. Тези пристъпи се характеризират с непостоянно, стереотипно и в повечето случаи непредсказуемо нарушение на съзнанието, поведението, емоционалното състояние, двигателните функции, усещанията или тяхното съчетание, в резултат на свръхвъзбуда на мозъчните неврони.

Съвременните медицински постижения дават възможност на 60 - 70% от болните от епилепсия, да са без епилептични пристъпи с приложение на надеждни противоепилептични средства, медикаментозни, хирургични, диети и други.

" }-->

Коментари