Публикация

Мултидисциплинарен екип от УМБАЛ „Св. Марина“ и МУ – Варна помага на деца с нарушения в половото развитие (DSD)

Клинична среща на мултидисциплинарен екип от детски ендокринолози, уролози и психолог с деца с нарушения на половата диференциация


Мултидисциплинарен екип от УМБАЛ „Св. Марина“ и МУ – Варна помага на деца с нарушения в половото развитие (DSD)

На 19 февруари, в УМБАЛ „Св. Марина" се проведе клинична среща на мултидисциплинарен екип от детски ендокринолози, уролози и психолог с деца с нарушения на половата диференциация (DSD – Disorders/Differences of Sex Development). На срещата бяха представени съвременните препоръки за поведение при деца и подрастващи с полова дисфория (несъответствие между физическия пол и половата идентичност), както и психологичните особености на това състояние. Обсъдени бяха и клинични случаи. В срещата участваха проф. Йотова и д-р Младенов - детски ендокринолози , проф. Хинев и д-р Косев - уролози, доц. Балев и д-р Попова - специалисти по образна диагностика, д-р Калчев - патолог и д-р Куков - клиничен психолог. През 2016 г. ще бъдат проведени още три клинични срещи в УМБАЛ „Св. Марина".

Записване за следващата клиника - д-р Младенов, 052 - 978 360

Мултидисциплинарният DSD екип в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна е създаден през 2015 г. и участва в международната мрежа I-DSD. Включва специалисти, имащи отношение към диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с DSD – вродени състояния с атипичен хромозомен гонаден и анатомичен пол. Освен детски ендокринолози в екипа участват уролози, генетици и клиничен психолог. Намеренията са да бъдат включени и други специалисти – гинеколог, специалист по образна диагностика и др. Първата клинична среща на мултидисциплинарния екип беше проведена в края на януари 2015 г., като до момента са се състояли 3 срещи. Освен обсъждане на конкретни пациенти и решаване на бъдещото поведение при тях, на срещите се правят и малки презентации на различни теми, касаещи DSD. Предвижда се през 2016 г. срещите да се провеждат 4 пъти годишно. Активността на групата, освен клинична, е част от работата в европейската инициатива COST BM1303, която протича от 2013 до 2018 г. и цели създаване на световна мрежа за по-добро решаване на проблемите на тези редки, но с изключително значение за целия живот на хората състояния.

Коментари